logo-print

Άρθρο 23 - Νόμος 4513/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/01/2018

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄129), όπως είχε αντικατασταθεί με την υποπαράγραφο ΙΓ΄ περίπτωση 14 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85), συμπληρωθεί με το άρθρο έβδομο του ν. 4296/2014 (Α΄214) και αντικατασταθεί εκ νέου με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016 (Α΄149), τροποποιείται ως εξής:

α) Το πρώτο και δεύτερο εδάφιό της αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ειδικά, για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α΄151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπως ορίζονται στο ν. 3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.».

β) Στο τέταρτο εδάφιο μετά τη φράση «ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού,» προστίθεται η φράση «οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της λειτουργίας και της χρήσης των συστημάτων αποθήκευσης,».

γ) Στο έβδομο εδάφιο η φράση «με μέγιστο όριο τα 500 Kw για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» αντικαθίσταται με τη φράση «με μέγιστο όριο το 1 Μw για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.».

send