logo-print

Άρθρο 25 - Νόμος 4513/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4447/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/01/2018

Πολυκώδικας Δεκέμβριος 2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α΄241) τροποποιείται ως εξής:

α) Στην περίπτωση α΄ του δεύτερου εδαφίου, η φράση «το είκοσι τοις εκατό (20%)» αντικαθίσταται με τη φράση «το τριάντα τοις εκατό (30%)».

β) Στην περίπτωση β΄ του δεύτερου εδαφίου, η φράση «μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι την 30ή Απριλίου 2018».

γ) Στην περίπτωση γ΄ του δεύτερου εδαφίου, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2018».

δ) Στο δεύτερο εδάφιο η φράση «30ής Ιουνίου» αντικαθίσταται με τη φράση «30ής Ιουνίου 2018», η φράση «το 60%» με τη φράση «το εκατό τοις εκατό (100%)» και η φράση «και το υπολειπόμενο ποσό του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017» απαλείφεται.

ε) Στο τρίτο εδάφιο, μετά τη φράση «Σε περίπτωση μη καταβολής των ανωτέρω δόσεων εντός των ανωτέρω προθεσμιών» προστίθεται η φράση «, καθώς και σε περίπτωση μη σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2018,».

στ) Στο τέταρτο εδάφιο, η φράση «Σε περίπτωση μη καταβολής του συνολικού κόστους σύνδεσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίσταται με τη φράση «Σε περίπτωση μη σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2018».

2. Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης που λύθηκαν λόγω μη καταβολής των δόσεων της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 αναβιώνουν αυτοδίκαια.

send