logo-print

Άρθρο 10 - Νόμος 4520/2018 - Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/02/2018

Υπό κωδικοποίηση
Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Οι εκκρεμείς διαδικασίες διορισμών, μετατάξεων, αποσπάσεων και πάσης φύσης υπηρεσιακών μεταβολών του ΟΓΑ ολοκληρώνονται για λογαριασμό του ΟΠΕΚΑ, χωρίς να απαιτείται επανάληψή τους.

2. Οι αποσπάσεις προσωπικού από και προς τον ΟΓΑ διατηρούνται σε ισχύ και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και ως προς τον ΟΠΕΚΑ μέχρι τη λήξη τους.

3. Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες του ΟΠΕΚΑ, τοποθετούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26). Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων η επιλογή, τοποθέτηση και αναπλήρωση προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του ΟΠΕΚΑ, μέχρι και σε επίπεδο Διεύθυνσης, γίνεται σύμφωνα με τις οικείες ειδικές διατάξεις της απόφασης αριθμ. Ε4/Φ34 οικ. 4279/1971 (Β΄678) του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων». 

Οι θέσεις ευθύνης, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, προκηρύσσονται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και του ν. 4369/2016 (A΄33).

4. Μέχρι τη συγκρότηση των οικείων Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26) και το ν. 4369/2016, οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ υπάγονται για όλα τα ζητήματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης και πειθαρχικής ευθύνης στα οικεία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του ΟΓΑ, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 3 και 37 της 177647/8720/13-16.9.1961 κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών «Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού ΟΓΑ» (Β΄320) και την Δια/24086/23.6.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β΄43) αρμοδιότητές τους.

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send