logo-print

Άρθρο 25 - Νόμος 4520/2018 - Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/02/2018

Υπό κωδικοποίηση
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση

1. Η Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα εξέτασης προσφυγών αναπηρικών επιδομάτων

β) Τμήμα εξέτασης προσφυγών λοιπών παροχών

γ) Τμήμα εισηγητικών εκθέσεων επί διαφορών που εκκρεμούν δικαστικώς.

2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενδικοφανών Προσφυγών είναι:

α) η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος του έργου των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική τους λειτουργία, καθώς και η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισμού, όπου απαιτείται, για θέματα ενδικοφανών προσφυγών,

β) η εποπτεία για την διαχείριση όλων των θεμάτων στον τομέα των ενδικοφανών προσφυγών,

γ) η σύνταξη απόψεων για την υποστήριξη των υποθέσεων του Οργανισμού ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών,

δ) η παρακολούθηση της νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά τον Οργανισμό.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ενδικοφανών Προσφυγών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα εξέτασης προσφυγών αναπηρικών επιδομάτων:

αα) η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την εμπρόθεσμη εξέταση από το αρμόδιο Όργανο των ασκουμένων από τους ενδιαφερόμενους ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεωνπράξεων των καθ’ ύλην και τόπον αρμόδιων οργάνων του Οργανισμού, αναφορικά με τα αναπηρικά επιδόματα,

ββ) η κοινοποίηση των αποφάσεων στους ενδιαφερόμενους και η διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων για την ενημέρωση των προσφευγόντων και την εκτέλεση των αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού,

γγ) η τήρηση σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή αρχείου των ανωτέρω αποφάσεων του Οργάνου,

δδ) η εισήγηση για κάθε θέμα που αφορά την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Οργάνου.

β) Τμήμα εξέτασης προσφυγών λοιπών παροχών:

αα) η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την εμπρόθεσμη εξέταση από το αρμόδιο Όργανο των ασκουμένων από τους ενδιαφερόμενους ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων των καθ’ ύλην και τόπον αρμόδιων οργάνων του Οργανισμού, αναφορικά με λοιπές παροχές,

ββ) η κοινοποίηση των αποφάσεων στους ενδιαφερόμενους και η διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων για την ενημέρωση των προσφευγόντων και την εκτέλεση των αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού,

γγ) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή αρχείου των ανωτέρω αποφάσεων του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων,

δδ) η εισήγηση για κάθε θέμα που αφορά την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων.

γ) Τμήμα εισηγητικών εκθέσεων επί διαφορών που εκκρεμούν δικαστικώς:

αα) η σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης, για όλες τις υποθέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων, που άγονται ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση οργανικές μονάδες του Οργανισμού και το γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

ββ) η διαβίβαση των απόψεων μαζί με τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, στοιχεία των σχετικών φακέλων των ενδιαφερομένων στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

γγ) η ενημέρωση των Οργάνων εξέτασης των προσφυγών για τη σχετική με τις παροχές του ΟΠΕΚΑ νομοθεσία και νομολογία, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων,

δδ) η τήρηση αρχείου των υποθέσεων σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή,

εε) η διαβίβαση των δικαστικών αποφάσεων για εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5