logo-print

Άρθρο 29 - Νόμος 4520/2018 - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/02/2018

Υπό κωδικοποίηση
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στις παρακάτω οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα προϋπολογισμού, λογιστηρίου και πληρωμής δαπανών

β) Τμήμα ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών

γ) Τμήμα εσόδων και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων

δ) Τμήμα προμηθειών.

2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι:

α) η εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής του Οργανισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και στον ετήσιο προϋπολογισμό του,

β) η παρακολούθηση και ο συντονισμός του έργου των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν, με στόχο την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση του Οργανισμού, την τήρηση των διαδικασιών πληρωμής των υποχρεώσεων του Οργανισμού και τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισμού, όταν απαιτείται, για θέματα οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού,

γ) η κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Οργανισμού και η μέριμνα για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η συγκέντρωση και επεξεργασία δημοσιονομικών στοιχείων, η παραγωγή σχετικών αναλύσεων και αναφορών και η αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες,

δ) ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων του Οργανισμού,

ε) ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των προμηθειών του Οργανισμού και οι διαδικασίες αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

στ) η υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν προνοιακές πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ανατίθενται στον Οργανισμό,

ζ) η διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Πληρωμής Δαπανών:

αα) η κατάρτιση, τροποποίηση και αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού του Οργανισμού, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και την κείμενη νομοθεσία,

ββ) η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της διαχείρισης των δαπανών και η εισήγηση για την αναμόρφωσή του, σύμφωνα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες,

γγ) η επιμέλεια για την κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού και τη μεταφορά τους στις υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού,

δδ) η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,

εε) η μέριμνα για την κανονική είσπραξη των επιχορηγήσεων, των κρατικών χρηματοδοτήσεων κάθε μορφής και η αποστολή εγγράφων αρμοδίως για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Οργανισμού, 

στστ) η συλλογή, επεξεργασία δημοσιονομικών στοιχείων, η εκπόνηση σχετικών αναλύσεων και η σύνταξη δημοσιονομικών αναφορών,

ζζ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος των λογιστικών στοιχείων των υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού,

ηη) η μέριμνα για την απόδοση σε άλλους φορείς απαιτήσεων που προβλέπονται από νομοθετικές διατάξεις,

θθ) η κατάρτιση και ανάπτυξη των λογαριασμών λογιστικής του Οργανισμού, όπως προβλέπεται από το λογιστικό σχέδιο, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων, η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και των αναλύσεων και εκθέσεων που τις συνοδεύουν,

ιι) η μέριμνα για τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού του Οργανισμού και για την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, 

ιαια) η μέριμνα για τη διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού από Ορκωτούς Λογιστές για την τελική έγκριση του Ισολογισμού, 

ιβιβ) η υποβολή των κατά νόμο δηλώσεων και στοιχείων στην αρμόδια φορολογική αρχή, 

ιγιγ) η μέριμνα για την τήρηση και συμφωνία των πάσης φύσεως λογαριασμών (τραπεζών, υπολόγων κ.λπ.), καθώς και ο έλεγχος και η συμφωνία των μηνιαίων αντιγράφων λογαριασμών του Οργανισμού σε Τράπεζες (ΕΧΤRΑΙΤS) και η ανάλυση της χρέωσης και πίστωσής τους με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά κατά κατηγορία εσόδου-εξόδου, 

ιδιδ) ο έλεγχος των ταμειακών παραστατικών του Οργανισμού, 

ιειε) η παρακολούθηση των επισφαλών απαιτήσεων του Οργανισμού και η μέριμνα για την εκκαθάριση ή τακτοποίησή τους, 

ιστιστ) η τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου του λογιστηρίου, 

ιζιζ) η έκδοση εντολών πληρωμής προς τις τράπεζες, επιταγών με βάση τα εγκεκριμένα χρηματικά εντάλματα που διαβιβάζονται στο τμήμα από το τμήμα εκκαθάρισης δαπανών, προκειμένου να καταβάλλονται στους δικαιούχους οι πάσης φύσης δαπάνες και παροχές του Οργανισμού και να αποδίδονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι φόροι, το χαρτόσημο, οι εισφορές, κ.λπ. στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, 

ιηιη) η παρακολούθηση των χρηματικών υπολοίπων, η μέριμνα για τον εφοδιασμό των Τραπεζών που έχουν ταμειακή διαχείριση με τα αναγκαία χρηματικά ποσά, η παραλαβή και ο έλεγχος των υπό των Τραπεζών αποστελλομένων δικαιολογητικών πληρωμής των παροχών και δαπανών, 

ιθιθ) ο σχεδιασμός μακροπρόθεσμης στρατηγικής αξιοποίησης των κινητών περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και η εισήγηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί επενδύσεων και επενδυτικής συμπεριφοράς,

κκ) η παρακολούθηση και αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της κινητής περιουσίας του Οργανισμού, 

κακα) η μέριμνα για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης, καθώς και η συνεργασία με τον σύμβουλο επενδύσεων για τον καλύτερο σχεδιασμό της επενδυτικής πολιτικής του Οργανισμού, 

κβκβ) η μέριμνα για την ανάθεση της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων του Οργανισμού σε διαχειρίστρια τράπεζα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης, 

κγκγ) η εισήγηση στο Δ.Σ. για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες ή ρευστοποίηση κινητών αξιών, ύστερα από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη οικονομική έκθεση και η εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων, 

κδκδ) η παροχή απόψεων και στοιχείων στα δικαστήρια, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, 

κεκε) η παροχή στοιχείων αρμοδιότητας του Τμήματος, σε δημόσιες ή άλλες αρχές, φορείς και οργανισμούς του κράτους, 

κστκστ) η μέριμνα για τη συμπλήρωση των κανονιστικών διατάξεων και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων λογιστικού και οικονομικού περιεχομένου,

κζκζ) η επιμέλεια για την ενημέρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού για οικονομικά θέματα, 

κηκη) η χορήγηση λοιπών βεβαιώσεων, σχετικών με τις αρμοδιότητες του τμήματος, για κάθε νόμιμη χρήση, 

κθκθ) η καταχώριση στοιχείων και η τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,

β) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών:

αα) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη και καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145),

ββ)ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,

γγ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του π.δ.80/2016,

δδ) ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών του Οργανισμού με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών και η έκδοση τίτλου πληρωμής (χρηματικό ένταλμα),

εε) η εκκαθάριση των δαπανών του ΛΑΕ και η σύνταξη των σχετικών τίτλων πληρωμής, καθώς και η τήρηση σχετικού αρχείου, 

στστ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και η υποβολή της με το σχετικό φάκελο στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,

ζζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επί τόπου ελέγχου,

ηη) η έκδοση και η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,

θθ) η μέριμνα για την έγκριση των τίτλων πληρωμής, καθώς και για τη διαβίβασή τους στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου,

ιι) η διαβίβαση των εγκεκριμένων τίτλων πληρωμής στο τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Πληρωμής Δαπανών για εξόφληση, 

ιαια) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Οργανισμού, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του, 

ιβιβ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Οργανισμού, 

ιγιγ) η παρακολούθηση, επεξεργασία, εκκαθάριση και πληρωμή αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών-δαπανών του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού, των φυσικών προσώπων που απασχολεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Οργανισμού, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής, 

ιδιδ) η τήρηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, του μισθολογικού Μητρώου του προσωπικού όλων των κατηγοριών, καθώς και η υλοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης, η χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου, κρατήσεων και εισφορών, 

ιειε) η μέριμνα για την απόδοση των επί της μισθοδοσίας πάσης φύσεως κρατήσεων, εισφορών, φόρων, κρατήσεων προστίμων, χαρτοσήμου, διατροφών κ.λπ. ή καταλογισμών, 

ιστιστ) η μέριμνα για την είσπραξη από το προσωπικό, επιδικασθεισών δαπανών, καθώς και πάσης φύσεως υποχρεώσεων αυτού προς τον Οργανισμό, 

ιζιζ) η παρακράτηση και παρακολούθηση της τακτικής καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων από δάνεια σε υπαλλήλους του Οργανισμού,

ιηιη) η απόδοση των εισφορών του προσωπικού του Οργανισμού προς τους ασφαλιστικούς φορείς, 

ιθιθ) η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ,

κκ) η επιμέλεια υποβολής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (περιοδικές και οριστική δήλωση του Οργανισμού), 

κακα) η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, 

κβκβ) η μέριμνα για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Οργανισμού και τρίτους και η μέριμνα για την έκδοση καταλογιστικών ή συμψηφιστικών αποφάσεων, 

κγκγ) η ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών των ετήσιων αποδοχών του προσωπικού του Οργανισμού και η εκτύπωση βεβαιώσεων αποδοχών για φορολογική χρήση, 

κδκδ) η μέριμνα για τη διαχείριση και αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, 

κεκε) η μέριμνα για έκδοση, απόδοση και εποπτεία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, 

κστκστ) η έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου και η ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω taxisnet, 

κζκζ) η μέριμνα για την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για τον καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και για τον λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής αρμοδιότητας του τμήματος, 

κηκη) η παροχή απόψεων και στοιχείων στα δικαστήρια, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, 

κθκθ) η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για λογιστική τακτοποίηση, 

κικι) η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων,

κιακια) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 

κιβκιβ) η καταχώριση στοιχείων των δικαιούχων δαπανών κα η τήρηση του Μητρώου αυτών, 

κιγκιγ) η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και η υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, 

κιδκιδ) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

γ) Τμήμα Εσόδων και Είσπραξης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων:

αα) η συγκεντρωτική παρακολούθηση της πορείας, της είσπραξης και απόδοσης των πάσης φύσεως και πηγής εσόδων και πόρων του Οργανισμού,

ββ) η διενέργεια όλων των αναγκαίων, κατά νόμο, ενεργειών, πράξεων και διαδικασιών για την αναζήτηση και είσπραξη των απαιτήσεων του ΟΠΕΚΑ, από οποιαδήποτε αιτία που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλης διεύθυνσης ή τμήματος, μετά την έκδοση καταλογιστικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ,

γγ) η διενέργεια διακανονισμών με οφειλέτες ή άλλους φορείς και ο συμψηφισμός οφειλών με απαιτήσεις του Οργανισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για οφειλές ή απαιτήσεις που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσιακής μονάδας,

δδ) η μέριμνα για την είσπραξη από το προσωπικό του Οργανισμού, καθώς και από τρίτους επιδικασθεισών δαπανών εφόσον αυτές δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσιακής μονάδας,

εε) η παροχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στοιχείων αρμοδιότητας του Τμήματος σε δημόσιες ή άλλες αρχές και οργανισμούς του κράτους ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, 

στστ) η μέριμνα για την ενημέρωση των καρτελών των οφειλετών του Οργανισμού,

ζζ) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος για κάθε νόμιμη χρήση.

δ) Τμήμα Προμηθειών:

αα) η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων και προδιαγραφών προμηθειών αγαθών, έργων και υπηρεσιών από το σύνολο των Υπηρεσιών του Οργανισμού και η μέριμνα για την κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προγράμματος προμηθειών του Οργανισμού,

ββ) η μέριμνα για την κοστολόγηση και προσδιορισμό της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προς προμήθεια αγαθών έργων και υπηρεσιών και η συλλογή στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονομικής αποτίμησης αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

γγ) ο προγραμματισμός και ο καθορισμός προδιαγραφών για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, συμβάσεων με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμβάσεων που συνάπτονται με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία,

δδ) η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών με αντικείμενο τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και ειδικών όρων διακηρύξεων, όπου απαιτείται,

εε) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, για κάθε νόμιμη χρήση, 

στστ) η υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια αγαθών, έργων και υπηρεσιών και η μέριμνα για την κατάρτιση, σύναψη, παρακολούθηση και η εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις επιτροπές παραλαβών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών του Δημοσίου και Δημοσίων Έργων,

ζζ) η υλοποίηση των έκτακτων προμηθειών αγαθών έργων και υπηρεσιών,

ηη) η μέριμνα για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν τα ακίνητα του Οργανισμού και συγκεκριμένα την αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, παραχώρηση με χρησιδάνειο, ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,

θθ) η μέριμνα για την υλοποίηση, την εκτέλεση και τη διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας τις οποίες το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτει στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 116 του ν. 4488/2017,

ιι) η μέριμνα για την υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την εκποίηση άχρηστων υλικών και για την εκποίηση ή καταστροφή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, 

ιαια) η διαβίβαση στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης, των πάσης φύσης δικαιολογητικών για την πληρωμή προμηθευτών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών, λογαριασμών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, τελών Τηλεπικοινωνιών και λοιπών δαπανών αρμοδιότητας του τμήματος, 

ιβιβ) η επεξεργασία των στοιχείων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τελών μέσω του ΕΣΥΠ, 

ιγιγ) η αποστολή απολογιστικών και λοιπών στοιχείων στους αρμόδιους φορείς, 

ιδιδ) η παροχή απόψεων και στοιχείων στα δικαστήρια, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος,

ιειε) η μέριμνα για τη διαμόρφωση ετήσιων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων στέγασης που περιλαμβάνουν τη μελέτη, κατασκευή, αγορά, μίσθωση, επέκταση, διαρρύθμιση των κτιριακών χώρων και εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Οργανισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, 

ιστιστ) η μέριμνα για τη σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, ο έλεγχος των αντίστοιχων προγραμμάτων που συντάσσονται από τρίτους, καθώς και η μέριμνα για την υλοποίησή τους, 

ιζιζ) η μέριμνα για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Οργανισμού σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα, 

ιηιη) η μέριμνα για τη διασφάλιση της κυριότητας, της νομής και της κατοχής της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού, 

ιθιθ) η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Οργανισμού,

κκ) η μέριμνα για την είσπραξη των μισθωμάτων εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων του Οργανισμού και κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, αν η είσπραξη δεν είναι δυνατή, 

κακα) η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια αυτοψιών, την κατάρτιση γνωματεύσεων και προδιαγραφών επί τεχνικών θεμάτων, όπως τοπογραφικών - στατικών - αρχιτεκτονικών - πυρασφάλειας, καθώς και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων - πραγματογνωμοσυνών για τα ακίνητα του ΟΠΕΚΑ, αλλά και για εκείνα που πρόκειται να αγοραστούν ή να ενοικιαστούν, 

κβκβ) η τήρηση Μητρώου ακινήτων του Οργανισμού σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή και η διαρκής ενημέρωση του για τις εκτελούμενες στα κτίρια εργασίες, όπως μετατροπές, προσθήκες, 

κγκγ) η μέριμνα συμπλήρωσης φορολογικών και λοιπών εντύπων που αφορούν την ακίνητη περιουσία του Οργανισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Αγωγή περί κλήρου
Οικογενειακό Δίκαιο 9η έκδοση