logo-print

Άρθρο 32 - Νόμος 4520/2018 - Διάρθρωση Περιφερειακών Διευθύνσεων - Αρμοδιότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/02/2018

Υπό κωδικοποίηση
Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών.

β) Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων Οικογενειακών Επιδομάτων και Διοικητικής Μέριμνας.

2. Επιχειρησιακοί στόχοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού είναι:

α) ο συντονισμός και η εποπτεία των εργασιών για τη με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο χορήγηση των παροχών και υπηρεσιών του Οργανισμού στα πρόσωπα που κατοικούν στις περιοχές όπου εκτείνεται η αρμοδιότητά τους,

β) η υποστήριξη της λειτουργίας του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων και η εν γένει διαχείριση όλων των θεμάτων στον τομέα των ενδικοφανών προσφυγών,

γ) η εύρυθμη λειτουργία των οργανικών τους μονάδων,

δ) η αποτελεσματική παροχή ενημέρωσης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των πολιτών.

3. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους ως εξής:

α) Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών:

αα) η μέριμνα για την υλοποίηση των προγραμμάτων προνοιακών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων σε ευάλωτες ομάδες και ανασφάλιστους υπερήλικες,

ββ) η διαχείριση των αιτημάτων χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων,

γγ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και πράξεων χορήγησης, αναστολής, ανάκλησης, διακοπής και επαναχορήγησης των παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης και των αναπηρικών επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων καθώς και των απορριπτικών αποφάσεων,

δδ) η εισήγηση για τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιδομάτων,

εε) η μέριμνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους των αποφάσεων-πράξεων της υποπερίπτωσης γγ΄, καθώς και η μέριμνα για την εκτέλεσή τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, 

στστ) η τήρηση σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή των ανωτέρω αποφάσεων και πράξεων,.

ζζ) ο έλεγχος και η διαρκής παρακολούθηση και ενημέρωση με τις πάσης φύσης μεταβολές του ηλεκτρονικού Μητρώου δικαιούχων,

ηη) η αναζήτηση, ανταλλαγή και διασταύρωση με άλλους φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού όλων των στοιχείων, δεδομένων, εγγράφων και πληροφοριών για την προσωπική, εισοδηματική, περιουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων και τις μεταβολές που έχουν επέλθει, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας και την καταπολέμηση της απάτης και του σφάλματος, για τη συνέχιση καταβολής των παροχών,

θθ) η διαχείριση και η εκτέλεση των διαδικαστικών ενεργειών και πράξεων για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που μπορεί να ανακύπτουν από τη συνδυασμένη εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και των Διμερών Συμβάσεων,

ιι) η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ενεργειών και η έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων και πράξεων για τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος που αφορούν τους δικαιούχους της παροχής του ειδικού λογαριασμού του ν. 1296/1982 και του ν. 4093/ 2012, 

ιαια) η διαχείριση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες, 

ιβιβ) η διαχείριση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, 

ιγιγ) η διαχείριση της εφάπαξ εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, 

ιδιδ) η μέριμνα για το συμψηφισμό των οφειλόμενων ποσών με τα ποσά των παροχών του Οργανισμού, 

ιειε) η διαχείριση των ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων και πράξεων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η μέριμνα για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων επί των προσφυγών και την εκτέλεση αυτών, 

ιστιστ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης των αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρμοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των οποίων αμφισβητείται η νομιμότητα, 

ιζιζ) η παροχή εισηγητικών εκθέσεων και απόψεων και όλων των απαιτούμενων στοιχείων προς την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας, για υποθέσεις που εκδικάζονται στα Διοικητικά Δικαστήρια, 

ιηιη) η ενημέρωση του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων επί της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσίας και νομολογίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών της Κεντρικής Υπηρεσίας, 

ιθιθ) η διαχείριση όλων των θεμάτων και η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ενεργειών και πράξεων για την εμπρόθεσμη εξέταση των ασκουμένων από τους ενδιαφερόμενους ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων της Διεύθυνσης,

κκ) η κοινοποίηση των αποφάσεων του οργάνου εκδίκασης ενστάσεων και η διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων για την ενημέρωση των προσφευγόντων και την εκτέλεση των αποφάσεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, 

κακα) η τήρηση σε έγγραφη ή και ηλεκτρονική μορφή αρχείου των σχετικών με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αποφάσεων του οργάνου εκδίκασης ενστάσεων, 

κβκβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων, με τους σχετικούς φακέλους, στην Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών της Κεντρικής Υπηρεσίας, εφόσον η έναρξη άσκησης της αρμοδιότητας διαχείρισης των προσφυγών από το Τμήμα δεν έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, 

κγκγ) η μέριμνα για την επανεξέταση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των επιδοματούχων και δικαιούχων για τους οποίους έχει λήξει η ισχύς της σχετικής γνωμάτευσης, 

κδκδ) η διενέργεια, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων προς διαπίστωση της ορθότητας καταβολής των παροχών, 

κεκε) η εισήγηση και η παραπομπή στην αρμόδια δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή αιτούντων ή δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων προς επιβεβαίωση του ποσοστού αναπηρίας, 

κστκστ) η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης τόσο γενικής, για τη νομοθεσία που διέπει τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης των προνοιακών παροχών και υπηρεσιών του Οργανισμού, όσο και εξατομικευμένης, όσον αφορά την πορεία της ατομικής υπόθεσης κάθε ενδιαφερόμενου καθώς και η παραλαβή, πρωτοκόλληση και προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού των κάθε φύσης αιτήσεων, αναφορών και καταγγελιών που υποβάλλουν ή καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι,

κζκζ) η χορήγηση πάσης φύσης βεβαιώσεων για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος, για κάθε νόμιμη χρήση, 

κηκη) η συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), στην αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29.3.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄854), καθώς και στο άρθρο 16 του ν. 4445/2016 (Α΄236), αναφορικά με τα προγράμματα παροχών του ΟΠΕΚΑ.

β) Τμήμα Χορήγησης Οικογενειακών Επιδομάτων και Διοικητικής Μέριμνας

αα) η μέριμνα για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων και η υλοποίηση των προγραμμάτων για την κοινωνική στήριξη των οικογενειών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες,

ββ) η διαχείριση των αιτημάτων χορήγησης των επιδομάτων,

γγ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η εισήγηση για την έκδοση πράξεων χορήγησης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης των οικογενειακών επιδομάτων καθώς και των απορριπτικών αποφάσεων,

δδ) η εισήγηση για τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιδομάτων,

εε) η μέριμνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους των αποφάσεωνπράξεων της υποπερίπτωσης γγ΄, καθώς και η μέριμνα για την εκτέλεσή τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες,

στστ) η τήρηση σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή των ανωτέρω αποφάσεων και πράξεων,

ζζ) ο έλεγχος και η διαρκής παρακολούθηση και ενημέρωση με τις πάσης φύσης μεταβολές του ηλεκτρονικού Μητρώου επιδοματούχων,

ηη) η αναζήτηση, ανταλλαγή και διασταύρωση με άλλους φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού όλων των στοιχείων, δεδομένων, εγγράφων και πληροφοριών για την προσωπική, εισοδηματική, περιουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των επιδοματούχων και τις μεταβολές που έχουν επέλθει, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας και την καταπολέμηση της απάτης και του σφάλματος, για τη συνέχιση καταβολής των επιδομάτων,

θθ) η διαχείριση και η εκτέλεση των διαδικαστικών ενεργειών και πράξεων για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που μπορεί να ανακύπτουν από τη συνδυασμένη εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και των Διμερών Συμβάσεων,

ιι) η μέριμνα για το συμψηφισμό των οφειλόμενων ποσών με τα ποσά των παροχών του Οργανισμού, 

ιαια) η διενέργεια, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων προς διαπίστωση της ορθότητας καταβολής των παροχών, 

ιβιβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων, με τους σχετικούς φακέλους, στο Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών ή στη Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών της Κεντρικής Υπηρεσίας, εφόσον η έναρξη άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας διαχείρισης των προσφυγών από το Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών δεν έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού,

ιγιγ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης των αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/ 1998 αρμοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των οποίων αμφισβητείται η νομιμότητα, 

ιδιδ) η παροχή σχεδίων απόψεων και όλων των απαιτούμενων στοιχείων προς την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας, για υποθέσεις που εκδικάζονται στα Διοικητικά Δικαστήρια, 

ιειε) η ενημέρωση των του οργάνου εκδίκασης ενστάσεων επί της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσίας και νομολογίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών της Κεντρικής Υπηρεσίας, 

ιστιστ) η μέριμνα για την επάρκεια όλων των υλικών και η φροντίδα για την καλή λειτουργία όλων των μέσων και εγκαταστάσεων που διαθέτει ή χρησιμοποιεί η Περιφερειακή Διεύθυνση, 

ιζιζ) η διαχείριση και πληρωμή των μικροδαπανών προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό του άρθρου 43, 

ιηιη) η παροχή στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας όλων των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση, 

ιθιθ) η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης τόσο γενικής, για τη νομοθεσία που διέπει τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης των οικογενειακών παροχών του Οργανισμού, όσο και εξατομικευμένης, όσον αφορά την πορεία της ατομικής υπόθεσης κάθε ενδιαφερόμενου, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του,

κκ) η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης και της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες της και η υποβολή προτάσεων για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας, 

κακα) η παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιλογή και ένταξη των ενδιαφερομένων, ανάλογα με τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση της υγείας τους, σε προγράμματα παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης του Οργανισμού, 

κβκβ) η παραλαβή, πρωτοκόλληση και προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού των πάσης φύσης αιτήσεων, αναφορών και καταγγελιών. που υποβάλλουν ή καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, 

κγκγ) η χορήγηση πάσης φύσης βεβαιώσεων για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος, για κάθε νόμιμη χρήση, 

κδκδ) η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, η έκδοση ακριβών αντιγράφων και φωτοαντιγράφων και η επικύρωσή τους, όπου αυτό απαιτείται, 

κεκε) η συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), στην αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29.3.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄854), καθώς και στο άρθρο 16 του ν. 4445/2016 (Α΄236), αναφορικά με τα προγράμματα παροχών του ΟΠΕΚΑ.

4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης των προβλεπόμενων ως άνω αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων, με γνώμονα την αρχή της ποιοτικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των προσώπων που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητά τους. Μέχρι την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων από τις οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται να ανατίθεται στις πλησιέστερες υφιστάμενες περιφερειακές διευθύνσεις, η διαχείριση υποθέσεων παρακείμενων περιοχών που δεν υπάγονται στις χωρικές αρμοδιότητες των περιφερειακών διευθύνσεων του άρθρου 14.

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ