logo-print

Άρθρο 6 - Νόμος 4522/2018 - Εξουσιοδότηση και εφαρμογή Κανονισμών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/03/2018

Κωδικοποιημένο
Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος
Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Με την επιφύλαξη των Άρθρων 107 έως και 132 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορούν να εκδίδονται, οποτεδήποτε, κανονισμοί σχετικά με:

α) τα ζητήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, ή/και

β) τα ζητήματα που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 6.

2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξουσιοδοτείται να εκδίδει κανονισμούς που θα ρυθμίζουν κάθε διοικητικό θέμα σχετικό με την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς και το χειρισμό της κίνησης των πλοίων εντός αυτού, όπως ενδεικτικά:

α) τον ορισμό διατυπώσεων και διαδικασιών που θα εφαρμόζονται στις αφίξεις και στις αναχωρήσεις σκαφών από και προς το Λιμένα Θεσσαλονίκης και εντός αυτού,

β) τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την ασφαλή κίνηση, πλεύση και αποτελεσματική υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων, της σήμανσης, της ρύθμισης της ταχύτητας πλεύσης και των προϋποθέσεων ρυμούλκησης και/ή πλοήγησης,

γ) τη μέθοδο και τη διαδικασία υποδοχής πλοίων,

δ) τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κατανομή των αγκυροβολίων, τον ελλιμενισμό, την πρόσδεση και αγκυροβόληση των πλοίων, με την επιφύλαξη του άρθρου 11.4 της Σύμβασης Παραχώρησης,

ε) τους κανόνες και τις διαδικασίες αναφορικά με ναυάγια πλοίων ή άλλα αντικείμενα στα ύδατα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, τα οποία παρεμποδίζουν ή θέτουν σε κίνδυνο την πλεύση,

στ) τους κανόνες και τις διαδικασίες σχετικά με την επίβλεψη της παροχής λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, κάθε υπηρεσίας από αυτές των κατηγοριών που απαριθμούνται στο άρθρο 11.1 και 11.2 της Σύμβασης Παραχώρησης,

ζ) κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την τάξη και την ασφάλεια κατά την πλεύση των σκαφών, τη χερσαία κυκλοφορία, τον ελλιμενισμό των σκαφών, την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, τη φορτοεκφόρτωση, καθώς και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης κατηγοριών κατάταξης κινδύνου και της ισχύος ειδικών καθεστώτων σε ορισμένες τάξεις ή κατηγορίες για καθένα από τα προαναφερθέντα ζητήματα,

η) κανόνες και κανονισμούς για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή στο εργασιακό περιβάλλον, σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές,

θ) κανόνες και κανονισμούς για την πρόληψη της ρύπανσης ή μόλυνσης της θαλάσσιας, χερσαίας και εναέριας λιμενικής ζώνης, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης υγρών, υλικών, ουσιών ή αντικειμένων στα λιμενικά ύδατα και στις αποβάθρες ή ποικίλων ειδών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, για τον ορισμό μέτρων προφύλαξης σχετικά με τη φορτοεκφόρτωση και τη διαχείριση ενδεχομένως ρυπογόνων, μολυσματικών, οχληρών ή κινδυνωδών φορτίων, καθώς και τις δέουσες ενέργειες σε περίπτωση διάχυσης ρύπων, απόρριψης απορριμμάτων και αποβλήτων των πλοίων,

ι) την ενίσχυση των αρμόδιων παράκτιων σταθμών της Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπό την ιδιότητά της ως «Λιμενικής Αρχής» ή/και οποιασδήποτε μέλλουσας αρχής ή αρχών ήθελε ιδρυθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να επιβλέψουν τη λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης με αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα επίβλεψης, παρακολούθησης και ελέγχου των προαναφερθέντων τομέων, καθώς και ζητήματα εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών και επιβολής διοικητικών κυρώσεων,

ια) τη φύση των επιβλητέων διοικητικών κυρώσεων σε σχέση με την παράβαση όλων των παραπάνω κανονισμών, την ταυτοποίηση των υπευθύνων, καθώς και τη διαδικασία προσδιορισμού και επιβολής των σχετικών κυρώσεων, την είσπραξη προστίμων και τον καθορισμό των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται κατά τη διοικητική προσφυγή ή την προσβολή οποιασδήποτε πράξης επιβολής τέτοιων κυρώσεων.

3. Οι εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 6 δεν παραβλάπτουν τη συνεχή εφαρμογή Γενικών ή Ειδικών Κανονισμών Λιμένος που βρίσκονται σε ισχύ για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης, ούτε και αποκλείουν την έκδοση περαιτέρω τέτοιων κανονισμών, σύμφωνα με τα άρθρα 156 επ. του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, A΄ 261), όπως εκάστοτε ισχύει.

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

send