logo-print

Άρθρο 14 - Νόμος 4530/2018 - Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Αναδάσωση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων ή πολυμορφικά (ενός όγκου), με μετρητή (ΤΑΞΙ). Τα πολυμορφικά (ενός όγκου) ΤΑΞΙ εφόσον μπορούν να μεταφέρουν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να έχουν στα εξαρτήματα ράμπα και υποχρεωτικά ιμάντες στήριξης και ασφάλειας του αμαξιδίου, καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο όχημα ταξί και επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορά ατόμων με αναπηρία.».

2. α. Στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 η φράση «Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τη φράση «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προηγούμενες μεταβολές των εδρών επιτρέπεται να».

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 4070/2012 μετά τη φράση «σε διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες αυτής» προστίθεται η φράση «ή εντός της ίδιας Περιφερειακής ενότητας».

3. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 προστίθεται η φράση «Στις διανυκτερεύσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται όσες οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, όπως εισροές μεταναστών, σεισμοί κ.λπ.».

4. Στην παρ. 2α του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 ο αριθμός «250» αντικαθίσταται από τον αριθμό «335» και η φράση «δύναται να χορηγείται μία άδεια Επιβατηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσης» από τη φράση «επιτρέπεται να χορηγούνται δύο άδειες Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης».

5. Αναστέλλεται η ισχύς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με αναδρομική ισχύ δύο (2) ετών.

6. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Να έχουν ενιαίο χρωματισμό σε ολόκληρη την επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.».

7. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4070/2012 μετά τη φράση «με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ.» προστίθεται η φράση «ή με Ν.Π.Ι.Δ.».

8. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται σε όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο (2) χρόνια, ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έκδοσης από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος».

Σημειώσεις επί του νόμου

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 110, κάθε διάταξη, η εφαρμογή της οποίας προϋποθέτει δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, τίθεται σε ισχύ μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 και με την επιφύλαξη της παρ. 1, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Εμπράγματο Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Φορολογικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

send