logo-print

Άρθρο 12 - Νόμος 4533/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄179)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/04/2018

Υπό κωδικοποίηση
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κατ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Το έβδομο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4427/2016 (Α΄188), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής: για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). Ειδικότερα, για το 2018 η Ρ.Α.Ε., με τις αποφάσεις του πέμπτου και έκτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, μειώνει αποκλειστικά, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου κατά το προβλεπόμενο πλεόνασμα του οικονομικού αποτελέσματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, μετά το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ.».

2. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«(γγ) Τα έσοδα από χρέωση που μπορεί να επιβάλεται κατ’ έτος, αρχής γενομένης από το έτος 2018 και εφεξής, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Ε., στους εκπροσώπους φορτίου για την ενέργεια που απορροφούν για τους καταναλωτές που εκπροσωπούν εντός του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της παρούσας.».

Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ