logo-print

Άρθρο 5 - Νόμος 4533/2018 - Ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. και των νέων εταιρειών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/04/2018

Υπό κωδικοποίηση
Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που οι νέες εταιρίες συνιστούν 100% θυγατρικές επιχειρήσεις της ΔΕΗ Α.Ε., η τελευταία ευθύνεται εις ολόκληρο με κάθε νέα εταιρεία για το σύνολο των υποχρεώσεων του αντίστοιχου εισφερόμενου κλάδου που γεννήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης αυτού. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων μέχρι ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρείας και αυτή αποβεί άκαρπη.

2. Από της ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης στο άρθρο 3 αποεπένδυσης της ΔΕΗ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 μόνο μέχρι το ύψος της αξίας του καθαρού ενεργητικού που εισφέρθηκε στην κάθε νέα εταιρία στο πλαίσιο της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων μέχρι ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρείας και αυτή αποβεί άκαρπη. Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ Α.Ε. θα αναλάβει μαζί με τον αντίστοιχο προτιμητέο επενδυτή και κατόπιν συγκεκριμένης σχετικής συμφωνίας δια μέσου της κάθε νέας εταιρείας ένα αναλογικό τμήμα του κόστους αποξήλωσης των μονάδων παραγωγής και αποκατάστασης λιγνιτικών πεδίων εξόρυξης (decommissioning) κατ’ αναλογία των ετών λειτουργίας του κάθε κλάδου υπό την κυριότητα και ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 477 και 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται στην απόσχιση του παρόντος νόμου.

4. Οι ενέργειες και αποφάσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των νέων εταιρειών, οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και προς το σκοπό της υλοποίησης της σχετικής αποεπένδυσης, συνιστούν εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης αυτών.

5. Οποιαδήποτε ενέργεια ή δικαιοπραξία επιχειρείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου από την ΔΕΗ Α.Ε. ή από τις νέες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ή συνέπειας άμεσα συνδεδεμένης με την επιχειρούμενη ενέργεια ή δικαιοπραξία, δεν δύναται να συνιστά από μόνη της γεγονός καταγγελίας ή αφερεγγυότητας ή αιτία παροχής ή ρευστοποίησης εξασφάλισης, ούτε παρέχει σε αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα για άσκηση δικαιώματος καταγγελίας, αλυσιδωτής καταγγελίας (crossdefault), υπαναχώρησης, επίσχεσης, τροποποίησης, συμψηφισμού ή εκκαθαριστικού συμψηφισμού, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση έχει συναφθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. με τρίτους, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι ουσιαστικές υποχρεώσεις δυνάμει της σύμβασης, μεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις πληρωμής και παράδοσης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για συμβάσεις που έχει συνάψει θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. με τρίτους.

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Δ΄ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

send