logo-print

Άρθρο 112 - Νόμος 4547/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2018

Υπό κωδικοποίηση
Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012

Το άρθρο 48Α του ν. 4485/2017 (A΄114) τροποποιείται ως εξής:

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφονται οι λέξεις «γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79,».

β) Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοια απόφαση, για την οποία απαιτείται επιπλέον η γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79, ιδρύονται στα Κ.Ε.Ε. προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.».

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 μετά τη φράση «Στην πρόταση της Συγκλήτου» προστίθεται η φράση «για την ίδρυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης»,

δ. αα) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 μετά τις λέξεις «του Ιδρύματος» προστίθεται η φράση «και το αντίστοιχο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο δεν αναγράφεται στην απόφαση ίδρυσης. Το οριστικό πρόγραμμα σπουδών και τυχόν τροποποιήσεις του κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

ββ) Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 το αρκτικόλεξο «Κ.Ε.Ε.» αντικαθίσταται με τις λέξεις «προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης».

ε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 καταργείται.

στ) Στην παράγραφο 4:

στα) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ η λέξη «πενταμελές» αντικαθίσταται από τη λέξη «τετραμελές».

στβ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄της περίπτωσης α΄τίθεται τελεία «.».

στγ) Η υποπερίπτωση γγ΄της περίπτωσης α΄καταργείται.

στδ) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ο Διευθυντής κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου όταν συζητείται θέμα που αφορά στο οικείο διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.».

ζ) Η υπιοπερίπτωση γγ΄της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) υποβάλλει στη Σύγκλητο προς έγκριση εισήγηση, η οποία περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 2, σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε. και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών,».

η) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών,».

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
send