logo-print

Νόμος 4547/2018

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

12/06/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4547/2018 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2 - Νόμος 4547/2018 - Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 3 - Νόμος 4547/2018 - Αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 4 - Νόμος 4547/2018 - Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Άρθρο 5 - Νόμος 4547/2018 - Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Άρθρο 6 - Νόμος 4547/2018 - Ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Άρθρο 7 - Νόμος 4547/2018 - Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 8 - Νόμος 4547/2018 - Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 9 - Νόμος 4547/2018 - Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 10 - Νόμος 4547/2018 - Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)

Άρθρο 11 - Νόμος 4547/2018 - Διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.

Άρθρο 12 - Νόμος 4547/2018 - Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

Άρθρο 13 - Νόμος 4547/2018 - Οργάνωση και στελέχωση των Κ.Ε.Α.

Άρθρο 14 - Νόμος 4547/2018 - Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Άρθρο 15 - Νόμος 4547/2018 - Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Άρθρο 16 - Νόμος 4547/2018 - Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Άρθρο 17 - Νόμος 4547/2018 - Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, υπηρεσιών και οργανικών μονάδων

Άρθρο 18 - Νόμος 4547/2018 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 19 - Νόμος 4547/2018 - Μισθολογικές διατάξεις

Άρθρο 20 - Νόμος 4547/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 21 - Νόμος 4547/2018 - Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 22 - Νόμος 4547/2018 - Προϋποθέσεις επιλογής

Άρθρο 23 - Νόμος 4547/2018 - Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 24 - Νόμος 4547/2018 - Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής

Άρθρο 25 - Νόμος 4547/2018 - Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής

Άρθρο 26 - Νόμος 4547/2018 - Συμβούλια επιλογής

Άρθρο 27 - Νόμος 4547/2018 - Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 28 - Νόμος 4547/2018 - Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

Άρθρο 29 - Νόμος 4547/2018 - Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 30 - Νόμος 4547/2018 - Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 31 - Νόμος 4547/2018 - Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 32 - Νόμος 4547/2018 - Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

Άρθρο 33 - Νόμος 4547/2018 - Αναπλήρωση

Άρθρο 34 - Νόμος 4547/2018 - Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 35 - Νόμος 4547/2018 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 36 - Νόμος 4547/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 37 - Νόμος 4547/2018 - Πεδίο εφαρμογής -Σκοπός και γενικές αρχές

Άρθρο 38 - Νόμος 4547/2018 - Αξιολογητές

Άρθρο 39 - Νόμος 4547/2018 - Έκθεση αξιολόγησης

Άρθρο 40 - Νόμος 4547/2018 - Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 41 - Νόμος 4547/2018 - Συμβουλευτική συνέντευξη

Άρθρο 42 - Νόμος 4547/2018 - Ενστάσεις

Άρθρο 43 - Νόμος 4547/2018 - Όργανα εξέτασης ενστάσεων

Άρθρο 44 - Νόμος 4547/2018 - Eξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 45 - Νόμος 4547/2018 - Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 46 - Νόμος 4547/2018 - Έναρξη ισχύος

Άρθρο 47 - Νόμος 4547/2018 - Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαι- δευτικού έργου των σχολικών μονάδων

Άρθρο 48 - Νόμος 4547/2018 - Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων

Άρθρο 49 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποιήσεις του ν. 1566/1985

Άρθρο 50 - Νόμος 4547/2018 - Θέματα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Άρθρο 51 - Νόμος 4547/2018 - Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

Άρθρο 52 - Νόμος 4547/2018 - Εκπαίδευση για την αειφορία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 53 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3966/2011

Άρθρο 54 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3966/2011

Άρθρο 55 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3966/2011

Άρθρο 56 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3966/2011

Άρθρο 57 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3966/2011

Άρθρο 58 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3966/2011

Άρθρο 59 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3966/2011

Άρθρο 60 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3966/2011

Άρθρο 61 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3966/2011

Άρθρο 62 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3966/2011

Άρθρο 63 - Νόμος 4547/2018 - Γενικές ρυθμίσεις υπηρεσιών και προσωπικού

Άρθρο 64 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3966/2011

Άρθρο 65 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3966/2011

Άρθρο 66 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3966/2011

Άρθρο 67 - Νόμος 4547/2018 - Θέματα Αδιάθετων - Παγίων - Ισολογισμού

Άρθρο 68 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3966/2011

Άρθρο 69 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3966/2011

Άρθρο 70 - Νόμος 4547/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

Άρθρο 71 - Νόμος 4547/2018 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 72 - Νόμος 4547/2018 - Μορφές Εκπαίδευσης των Προσφυγοπαίδων

Άρθρο 73 - Νόμος 4547/2018 - Εγγραφή και φοίτηση στις Δ.Υ.Ε.Π.

Άρθρο 74 - Νόμος 4547/2018 - Καθορισμός σχολικών μονάδων ένταξης των Δ.Υ.Ε.Π.

Άρθρο 75 - Νόμος 4547/2018 - Λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. - Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Άρθρο 76 - Νόμος 4547/2018 - Σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής

Άρθρο 77 - Νόμος 4547/2018 - Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Άρθρο 78 - Νόμος 4547/2018 - Επιλογή και τοποθέτηση των Σ.Ε.Π.

Άρθρο 79 - Νόμος 4547/2018 - Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Άρθρο 80 - Νόμος 4547/2018 - Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Άρθρο 81 - Νόμος 4547/2018 - Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Δ.Υ.Ε.Π.

Άρθρο 82 - Νόμος 4547/2018 - Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση των Δ.Υ.Ε.Π.

Άρθρο 83 - Νόμος 4547/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 84 - Νόμος 4547/2018

Άρθρο 85 - Νόμος 4547/2018 - Ρυθμίσεις για ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 86 - Νόμος 4547/2018 - Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής

Άρθρο 87 - Νόμος 4547/2018 - Ρυθμίσεις για ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης

Άρθρο 88 - Νόμος 4547/2018 - Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 89 - Νόμος 4547/2018 - Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 90 - Νόμος 4547/2018 - Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 91 - Νόμος 4547/2018

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 92 - Νόμος 4547/2018 - Μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π.

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 93 - Νόμος 4547/2018

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 94 - Νόμος 4547/2018 - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 95 - Νόμος 4547/2018 - Απουσίες μαθητών-αθλητών

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 96 - Νόμος 4547/2018 - Υπερωρίες Αρεταίειου Νοσοκομείου

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 97 - Νόμος 4547/2018

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 98 - Νόμος 4547/2018

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 99 - Νόμος 4547/2018

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 100 - Νόμος 4547/2018

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 101 - Νόμος 4547/2018 - Θέματα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 102 - Νόμος 4547/2018

Άρθρο 103 - Νόμος 4547/2018

Άρθρο 104 - Νόμος 4547/2018

Άρθρο 105 - Νόμος 4547/2018

Άρθρο 106 - Νόμος 4547/2018

Άρθρο 107 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποιήσεις του π.δ. 18/2018

Άρθρο 108 - Νόμος 4547/2018

Άρθρο 109 - Νόμος 4547/2018

Άρθρο 110 - Νόμος 4547/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 111 - Νόμος 4547/2018 - Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Άρθρο 112 - Νόμος 4547/2018

Άρθρο 113 - Νόμος 4547/2018 - Προγράμματα μετεκπαίδευσης εργαζομένων στον τουριστικό τομέα

Άρθρο 114 - Νόμος 4547/2018 - Ίδρυση Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη

Άρθρο 115 - Νόμος 4547/2018 - Καθαρισμός σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού

Άρθρο 116 - Νόμος 4547/2018 - Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών

Άρθρο 117 - Νόμος 4547/2018

Άρθρο 118 - Νόμος 4547/2018 - Ρύθμιση περιουσιακών ζητημάτων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Άρθρο 119 - Νόμος 4547/2018

Άρθρο 120 - Νόμος 4547/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send