logo-print

Άρθρο 13 - Νόμος 4547/2018 - Οργάνωση και στελέχωση των Κ.Ε.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Σε κάθε Κ.Ε.Α. συνιστάται Παιδαγωγική Ομάδα πέντε (5) έως εννέα (9) εκπαιδευτικών, με διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποσπώνται με τριετή θητεία για τη στελέχωση του Κ.Ε.Α., ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με την απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18. Στην Παιδαγωγική Ομάδα μετέχουν τουλάχιστον:

α) δύο (2) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) δύο (2) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων.

2. Ο Προϊστάμενος κάθε Κ.Ε.Α. επιλέγεται μεταξύ των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και εποπτεύεται, ως προς την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, και ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του, από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. που αφορούν στον προγραμματισμό της δράσης του τελευταίου, καθώς και όποτε καλείται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

3. Με ευθύνη του Προϊσταμένου, η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.Α. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και αποφασίζει για:

α) τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη του έργου του στους τομείς που δραστηριοποιείται,

β) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου,

γ) την τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Οι εκθέσεις του αρχικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής αποτίμησης υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

4. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και γενικότερα η παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.Α., ασκείται από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

5. Οι λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.Α., περιλαμβανομένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, βαρύνουν τους οικείους δήμους, οι οποίοι επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από πρόταση της δημοτικής επιτροπής παιδείας, μπορεί να διατίθενται για τη στέγαση των Κ.Ε.Α. σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων.

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send