logo-print

Άρθρο 18 - Νόμος 4547/2018 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των προϊσταμένων και των συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων αυτών, των προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α., των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των υπευθύνων τομέων Ε.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων των διδασκόντων,

β) καθορίζεται ο αριθμός των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α., ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν τα Κέντρα αυτά, και καθορίζονται τα προσόντα τους, κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη δυνατότητα υποστήριξης των κύριων θεματικών, που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία, όπως ιδίως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας και ο πολιτισμός, καθώς και τα αρμόδια όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους,

γ) εκδίδονται ενιαίοι Κανονισμοί Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των Κ.Ε.Σ.Υ., με τους οποίους καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζονται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους,

δ) ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά του προσωπικού των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17, καθώς και των αρχείων των υπευθύνων των οποίων οι θητείες λήγουν σύμφωνα με τις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 20,

ε) καθορίζονται τα προσόντα, τα αρμόδια όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Ε.Κ.Φ.Ε.,

στ) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Ε.Κ.Φ.Ε.,

ζ) κατανέμονται οι θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και της παραγράφου 1 του άρθρου 9 στα Κ.Ε.Σ.Υ., ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν,

η) καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητες των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., ειδικότερα θέματα διασύνδεσής τους με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και ο κανονισμός λειτουργίας τους,

θ) καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8,

ι) καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό για την πλήρωση των θέσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9,

ια) καθορίζεται η περιοχή αρμοδιότητας των Κ.Ε.Σ.Υ. που εδρεύουν στην ίδια έδρα.

2. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών καθορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού των κλάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παραγράφου 1 του άρθρου 9 για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ., αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μπορεί να συγχωνεύονται ή να καταργούνται οι δομές του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να μεταβάλλεται η έδρα τους.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.Α. και ο τρόπος διαχείρισης της επιχορήγησης αυτής.

5. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθορίζονται οι ενότητες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση της επιστημονικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5, καθώς και οι ενότητες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, κατά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

6. Με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Κ.Ε.Α., κατά περίπτωση, της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθορίζεται η περιοχή αρμοδιότητας κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Ε.Α., αν λειτουργούν περισσότερα από ένα από τα Κέντρα αυτά στην περιοχή αρμοδιότητας των ίδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αν σε περιοχή αρμοδιότητας Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργεί Κ.Ε.Α.

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
send