logo-print

Άρθρο 49 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποιήσεις του ν. 1566/1985

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Ο ν. 1566/1985 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος του άρθρου 11Ε προστίθεται παράγραφος 4 εξής:

«4. Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το επίδομα της υποπερίπτωσης ιι΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176).»

β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής:

αα) Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως εξής:

I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18.

II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.

ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.

IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.

V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21.».

ββ) Μετά την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.».

γ) Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

αα) Η παραγράφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι:

α) οι σχολικές μονάδες,

β) τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) υπό το συντονισμό των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,

γ) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).».

ββ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π., ρυθμίζονται η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, καθώς και η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης που τους χορηγούνται.».

γγ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ μπορεί να καλούνται για επιμόρφωση στους φορείς της παραγράφου 1.».

2. Η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

3. Όπου στις διατάξεις του ν. 1566/1985 και στις λοιπές διατάξεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται ο όρος «προσχολική αγωγή», αντικαθίσταται από τον όρο «προσχολική εκπαίδευση».

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send