logo-print

Άρθρο 50 - Νόμος 4547/2018 - Θέματα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Το άρθρο 1 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83) τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

αα) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.».

ββ) Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος».

γγ) Η περιπτωση β΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«β) η αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της συμμετοχής της στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3.».

β) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

αα) Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«δδ) μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των στελεχών της εκπαίδευσης και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους.».

ββ) Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«εε) αποφαίνεται επί των ενστάσεων των στελεχών της εκπαίδευσης, πλην των διευθυντών ή των προϊσταμένων και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ., κατά των εκθέσεων αξιολόγησής τους.».

γγ) Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης β΄ αντικαθίστανται ως εξής:

«αα) διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων,

ββ) αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό.».

γ) Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

αα) Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθίστανται ως εξής:

«αα) τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,

ββ) τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π., ο οποίος εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της Αρχής.».

ββ) Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«εε) ένα μέλος Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική επιστήμη.».

γγ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, το σχετικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο, καθώς και η διοικητική εμπειρία, ιδίως στη δημόσια εκπαίδευση.».

δδ) Η περίπτωση δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Ο αντιπρόεδρος της Αρχής επικουρεί τον πρόεδρο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.».

εε) Η περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Η θητεία του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής, ενώ δεν επιτρέπεται ο διορισμός τους για περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή μη. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών θητειών δεν απαιτείται δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.».

στστ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου της Αρχής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους συμβουλίου επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.».

ζζ) Η περίπτωση ια΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής.».

Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ