logo-print

Άρθρο 61 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3966/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση

Το άρθρο 13 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13

Επιστημονική Υπηρεσία

1. Η Επιστημονική Υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται ως εξής:

Α. Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων A΄ Κύκλου.

Β. Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων Β΄ Κύκλου.

Γ. Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου.

Δ. Γραφείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

Ε. Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

2. Τα Γραφεία των Επιστημονικών Μονάδων Α΄ και Β΄ Κύκλου είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν κυρίως την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα προγράμματα σπουδών και τη μελέτη τεκμηρίων και στοιχείων κάθε είδους για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Η διάρθρωση των Επιστημονικών Μονάδων έχει ως εξής:

- Α΄ Κύκλος: Μονάδες Παιδαγωγικών και Διδακτικών Μεθόδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Μονάδες αυτές έχουν ως αντικείμενο κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και, ιδίως, θέματα: α) αξιολόγησης, β) ειδικής αγωγής, γ) εκπαιδευτικής καινοτομίας, δ) σχολικής διοίκησης, δημοκρατίας και ισότητας των φύλων, ε) μειονοτικής, διαπολιτισμικής και ομογενειακής εκπαίδευσης και σχολείων φυλακών,στ) προσχολικής εκπαίδευσης.

- Β΄ Κύκλος: Μονάδες Επιστημονικών Αντικειμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Μονάδες αυτές έχουν ως αντικείμενο θέματα που αφορούν: α) τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη φιλολογία, β) τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και τα μαθηματικά, γ) τις κοινωνικές επιστήμες, δ) τις τέχνες, ε) τα διδακτικά αντικείμενα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται και συγκροτούνται οι Μονάδες με βάση τις ανάγκες του Ι.Ε.Π.

Με όμοια απόφαση μπορεί να προστίθενται Μονάδες ή να τροποποιούνται όσες ορίζονται στον παρόντα και να καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αρμοδιότητα και τη λειτουργία τους. Οι Μονάδες ασκούν αρμοδιότητες που αφορούν τα γνωστικά τους αντικείμενα και υποστηρίζουν, το καθένα στο αντικείμενό του, τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το διοικητικό του συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό ορίζονται συντονιστές των Μονάδων με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίοι συντονίζουν τη λειτουργία των Μονάδων και συντάσσουν εκθέσεις προς το διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από την ολοκλήρωση της μελέτης κάθε θέματος, αφού λάβουν υπόψη τις γνώμες των μελών του επιστημονικού προσωπικού των Μονάδων τους. Το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της αρμόδιας Μονάδας, διατυπώνει την οριστική εισήγηση του Ι.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι συντονιστές των Μονάδων συναντώνται μία (1) τουλάχιστον φορά το μήνα με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για όλα τα θέματα που αφορούν το έργο των Μονάδων και τη βελτίωσή του.

3. Το Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου έχει τις εξής αρμοδιότητες: καταγράφει, μελετά και συγκεντρώνει τα δεδομένα για κάθε θέμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτεί παρακολούθηση και σχεδιασμό πολιτικής, όπως τη μαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου με τη λειτουργία ειδικού Παρατηρητηρίου, εισηγείται μέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα αξιολόγησης μαθητών, συγκροτεί και παρακολουθεί εκπαιδευτικούς δείκτες, όπως το πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή στοιχείων και την ερμηνεία τους. Επίσης, εισηγείται για τους θεματικούς άξονες του προγραμματισμού και της αποτίμησης, καθώς και για τον τύπο των σχετικών εκθέσεων, διατηρεί αρχείο των συμπερασματικών εκθέσεων που υποβάλλονται στο Ι.Ε.Π. από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ, τις οποίες και μελετά συστηματικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών του προγραμματισμού και της αποτίμησης και διατυπώνει παρατηρήσεις επί των συμπερασματικών εκθέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες κοινοποιεί στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για τη βέλτιστη εφαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στις σχολικές μονάδες.

4. Το Γραφείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών έχει τις εξής αρμοδιότητες: σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της, υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνεργάζεται με υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, γνωμοδοτεί για την κατανομή των εθνικών και κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πιστοποιεί τους επιμορφωτικούς φορείς, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, συγκροτεί και τηρεί, μητρώα επιμορφωτών, καταρτίζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης, εκπονεί ή και παραγγέλλει μελέτες και έρευνες για θέματα που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οργανώνει εκδηλώσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης και μεριμνά για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δράσεων επιμόρφωσης. Τα κριτήρια τήρησης του μητρώου επιμορφωτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 69.

5. Το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για:

α) την παρακολούθηση και μελέτη της ευρωπαϊκής και της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής,

β) τη συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, καθώς και κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,

γ) τη σύνταξη και δημοσιοποίηση σχολιασμένης ανάλυσης των αποτελεσμάτων της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την αξιολόγησή τους,

δ) τη δικτύωση του Ι.Ε.Π. με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα, καθώς και τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής,

ε) την ενημέρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών εκπαιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις του,

στ) την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ι.Ε.Π.,

ζ) την οργάνωση επισκέψεων και επιτόπιας ενημέρωσης στελεχών του Ι.Ε.Π. σε ομόλογους φορείς άλλων χωρών, καθώς και εκπροσώπων των φορέων αυτών στο Ι.Ε.Π.

6. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου σε Σύμβουλο Α΄ ή Β΄, σε κάθε Γραφείο της Επιστημονικής Υπηρεσίας με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Συντονιστές των Επιστημονικών Μονάδων ορίζονται Σύμβουλοι Α΄ ή Β΄ ή το προσωπικό του Ι.Ε.Π. της παραγράφου 2 του άρθρου 11, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, με ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι συντονιστές έχουν την ευθύνη συντονισμού των μελών και του έργου της Μονάδας.

7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο ενασχόλησης κάθε Γραφείου και Μονάδας της Επιστημονικής Υπηρεσίας και διαμορφώνεται αντίστοιχα η σύνθεση του προσωπικού τους, ανάλογα με τις επιστημονικές προτεραιότητες του Ι.Ε.Π.

8. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, τοποθετείται το επιστημονικό προσωπικό στα Γραφεία. Κάθε μέλος του επιστημονικού προσωπικού υπηρετεί σε ένα (1) ή και δύο (2) Γραφεία. Τα μέλη των Μονάδων που δεν ανήκουν και σε άλλο Γραφείο υπηρετούν σε μία (1) Μονάδα του Α΄ και μία (1) του Β΄ Κύκλου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, το επιστημονικό προσωπικό μπορεί να τοποθετηθεί και σε άλλο Γραφείο της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η μετακίνηση μέλους του επιστημονικού προσωπικού σε άλλο Γραφείο της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.

9. Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει, με απόφασή του, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σε μέλη του την εποπτεία Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν την εποπτεία Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας παρέχουν γενικές κατευθύνσεις στους συντονιστές των Μονάδων και τους προϊσταμένους των Γραφείων, στο πλαίσιο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, ενημερώνουν το διοικητικό συμβούλιο για την πορεία των εργασιών των Γραφείων και μεριμνούν για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Γραφείων Επιστημονικών Μονάδων και των λοιπών Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας.

10. Για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο ομάδες εργασίας, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν μέλη του επιστημονικού προσωπικού διαφορετικών Γραφείων, καθώς και μέλη της παραγράφου 6 του άρθρου 2.».

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση