logo-print

Άρθρο 77 - Νόμος 4547/2018 - Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Σε κέντρα ή και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής Σ.Ε.Π.), με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων προς τον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος αποφασίζει. Σε κέντρα ή και στις δομές φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων μπορεί να οριστούν περισσότεροι του ενός Σ.Ε.Π. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, στον Σ.Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ή πλησίον των Δ.Υ.Ε.Π. εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα ή και δομές φιλοξενίας.

2. Σε θέσεις Σ.Ε.Π. αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, για ένα (1) σχολικό έτος. Οι αποσπάσεις των Σ.Ε.Π. πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι Σ.Ε.Π. αποσπώνται σε περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή και δομή φιλοξενίας της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Ο χρόνος απόσπασης των Σ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του κέντρου ή και της δομής φιλοξενίας όπου έχουν τοποθετηθεί, οι Σ.Ε.Π. τίθενται στη διάθεση της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, προκειμένου να προσφέρουν έργο για την εκπαίδευση των προσφύγων εντός των οικείων περιφερειών ή διοικητικό ή διδακτικό έργο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Οι Σ.Ε.Π. υπάγονται στη διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία του οικείου περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποβάλλουν σε αυτόν τις εισηγήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 ή αναφορές, κοινοποιώντας τις στους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης και στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συνεργάζονται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τους διευθυντές εκπαίδευσης, τους προϊσταμένους Τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και με τους υφιστάμενους στα κέντρα ή και δομές φιλοξενίας εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισμών.

Παρέχουν την εργασία τους στα κέντρα ή δομές φιλοξενίας όπου έχουν τοποθετηθεί. Μπορεί, επίσης, να διατηρούν γραφείο μέσα στο κατάστημα της περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε Δ.Υ.Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από το κέντρο ή και τις δομές φιλοξενίας της αρμοδιότητάς τους. Οι Σ.Ε.Π. ακολουθούν ωράριο, εντός του πλαισίου των νομίμων ωρών εργασίας ημερησίως, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π.).

4. Το έργο των Σ.Ε.Π. αφορά τους εξής τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:

α) Συμβουλευτικός - εκπαιδευτικός τομέας:

αα) εισήγηση μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

ββ) διοργάνωση δράσεων για την ενημέρωση των εγκατεστημένων στο κέντρο ή και τη δομή φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης,

γγ) παρακολούθηση και συντονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται μέσα στα κέντρα ή και τις δομές φιλοξενίας από μη κρατικούς φορείς, ελληνικούς ή μη, καθώς και στη τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των εκπαιδευτικών δράσεων,

δδ) σύνταξη έκθεσης εκπαιδευτικών πεπραγμένων, στο τέλος του σχολικού έτους και υποβολής της στον οικείο περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στο Ι.Ε.Π., ενώ αντίγραφό της παραμένει στο αρχείο της οικείας σχολικής μονάδας.

β) Διοικητικός - κοινωνικός - μορφωτικός τομέας:

αα) κατάρτιση καταστάσεων με τα στοιχεία ταυτότητας των παιδιών που θα φοιτήσουν στις Δ.Υ.Ε.Π. και παράδοση αυτών στους διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων για την πραγματοποίηση των εγγραφών των μαθητών,

ββ) επικαιροποίηση των καταστάσεων καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεργασία με τους διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων,

γγ) εποπτεία και συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την ομαλή αποχώρηση και επιστροφή των μαθητών από και προς τα κέντρα φιλοξενίας ή και τις δομές φιλοξενίας, προς και από τις Δ.Υ.Ε.Π., με την κατανομή τους σε ομάδες,

δδ) καταγραφή των υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών, για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. Για το σκοπό αυτό υποχρεούνται να επισκέπτονται τακτικά τις Δ.Υ.Ε.Π. αρμοδιότητάς τους,

εε) συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την έναρξη και την ομαλή λειτουργία των παραρτημάτων σχολικών μονάδων που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 72, σε συνεργασία με τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων στις οποίες ανήκουν τα παραρτήματα, το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ, καθώς και εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισμών,

στστ) συμπλήρωση και επικαιροποίηση, ανά δεκαπέντε (15) ημέρες, της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι προσβάσιμη μέσω του ιστοχώρου του Ι.Ε.Π. και αφορά την καταχώριση στοιχείων σχετικών με τις αρμοδιότητές τους,

ζζ) ενημέρωση των γονέων ή επιτρόπων ή κηδεμόνων και διαμεσολάβηση για την επίλυση θεμάτων σχετικών με τη φοίτηση των μαθητών, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ και τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π.

5. Oı Σ.Ε.Π, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, επιμορφώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 76 και υποστηρίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Σ.Ε.Π. και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

O τόπος παροχής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 11

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -
send