logo-print

Άρθρο 84 - Νόμος 4547/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

1. Το άρθρο 42 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) τροποποιείται ως εξής:

α) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Το διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».

β) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Το διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».

2. Στο π.δ. 111/2016 (Α΄ 193) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) αντικαθίσταται και προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«α) Οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων τους, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα εξής κριτήρια:

αα) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,

ββ) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών,

γγ) την οργανικότητα,

δδ) την απόστασή τους από την έδρα του νομού,

εε) τις συγκοινωνιακές συνθήκες,

στστ) το υψόμετρο.

Στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται:

αα) μονοθέσιες και διθέσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων, καθώς και τα δημοτικά σχολεία της Μεγίστης και των Ψαρών,

ββ) οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην ίδια έδρα με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της υποπερίπτωσης αα΄.».

β) Το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.».

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του παρόντος, ο ν. 682/1977 (Α΄ 244) τροποποιείται ως εξής:

α) η περίπτωση ββ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή του σχολείου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο διευθυντής του σχολείου αποστέλλει το Ε.Ω.Π.Δ. στο διευθυντή εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του.».

β) Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4472/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις και αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη με κριτήρια που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από τις οποίες η πρώτη συντάσσεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την επιστημονική ευθύνη του οικείου κλάδου και η δεύτερη συντάσσεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον ανωτέρω συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματική έκθεση, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά αν η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή.».

4. Η παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 τροποποιείται:

α) Η περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Στην έδρα κάθε περιφέρειας του Κράτους λειτουργεί περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης προΐσταται περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».

β) Η περίπτωση ζ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης υπάγονται στο Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, των κέντρων ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων, των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην περιοχή τους, εκτός των αρμοδιοτήτων που ρητά επιφυλάσσει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του.»

5. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., κατά περίπτωση, το οποίο και γνωμοδοτεί για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την παράγραφο1 του άρθρου 31.

6. Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν από το Σεπτέμβριο του 2012 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν παρακολουθήσει εισαγωγική εκπαίδευση λόγω της μη πραγματοποίησης σχετικών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, προάγονται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού αναδρομικά από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
send