logo-print

Άρθρο 85 - Νόμος 4547/2018 - Ρυθμίσεις για ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/07/2018

Υπό κωδικοποίηση
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

1. Μετά το 14Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), που προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. α) Εκπαιδευτικοί της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) που δεν συμπληρώνουν ολικά ή μερικά το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο μπορούν να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και γνώμη
του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., μπορούν να διατίθενται οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή τους, σε σχολικές μονάδες άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

β) Με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας που δεν συμπληρώνουν ολικά ή μερικά το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και γνώμη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και αντιστρόφως σε οργανικά κενά μπορούν να πραγματοποιούνται μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης και να διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Για τη μετάταξη του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται προηγουμένως ανακοίνωση - πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου, στην οποία καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Για τις ως άνω μετατάξεις ισχύουν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45). Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019, η ανακοίνωση - πρόσκληση για τις μετατάξεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να εκδοθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

3. Οι Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 θεωρούνται Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01, εφόσον συμπληρώνουν δώδεκα (12) έτη προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση.

4. Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και επανασυσταθεί με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), οι οποίοι: α) μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4325/2015, ή β) μετατάχθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, έχουν δικαίωμα να μεταταχθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., στην ειδικότητα και τον κλάδο που κατείχαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, εφόσον είτε μετατάχθηκαν είτε κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, θέση σε κατώτερη κατηγορία προσωπικού από αυτή που κατείχαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μετατάσσονται σε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός της περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία ανήκαν πριν από την κατάργηση του κλάδου τους και τίθενται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη μετάταξη απαιτείται αίτηση των εκπαιδευτικών που υποβάλλεται στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου της σχετικής πρόσκλησης - ανακοίνωσης στην οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία μετάταξης. Αν περισσότεροι εκπαιδευτικοί αιτηθούν την ίδια θέση, εφαρμόζονται τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996.

5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 50του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλήρως εξομοιωμένοι με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη.».

6. Το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) τροποποιείται ως εξής:

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 η φράση «β) αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01.» αντικαθίσταται από τη φράση «β) για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

send