Άρθρο πρώτο - Νόμος 4552/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/07/2018

Κωδικοποιημένο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Τεχνική Διευθέτηση μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισμένο στη SIAF Σχηματισμό Μάχης, με τη Συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Μαΐου 2014, το κείμενο του οποίου, σε πρωτότυπο στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

Για το κείμενο της συμφωνίας βλέπε ΦΕΚ Α'118/6.7.2018

send