logo-print

Άρθρο 248 - Νόμος 4555/2018 - Μεταφορά Διευθύνσεων και Τμημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνιστώμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών - Διατάξεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/07/2018

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πλήρης τίτλος άρθρου: Μεταφορά Διευθύνσεων και Τμημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνιστώμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών - Διατάξεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικών με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση

1. Από 1.1.2019, οι οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας της παραγράφου 2 εντάσσονται στην οργανική δομή του Υπουργείου Εσωτερικών ως περιφερειακές διευθύνσεις του, υπαγόμενες στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες που ασκούν οι οργανικές μονάδες της παραγράφου 2 και οι οργανικές τους θέσεις, όπως ορίζονται στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μαζί με το προσωπικό που υπηρετούσε στις μονάδες αυτές την 1.1.2018 και εξακολουθεί να υπηρετεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μεταφέρονται από 1.1.2019 στις περιφερειακές διευθύνσεις που συνιστώνται με το παρόν άρθρο.

2. Οι οργανικές μονάδες που αποτελούν περιφερειακές διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών είναι:

α) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής:

αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Αθηνών,

ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής,

γγ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής και

δδ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων.

β) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

γ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

δ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

ε) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης:

αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης,

ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας,

γγ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

στ) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου:

αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου,

ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου.

ζ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης.

3. Οι μεταφερόμενες διευθύνσεις της παραγράφου 2 διατηρούν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται στους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ισχύοντες οργανισμούς της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 έως και 14. Στις μεταφερόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων που προβλέπονται στους οικείους οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

4.α) Το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων και το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας, που προβλέπονται στους ισχύοντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας - Θράκης και Κρήτης, συγχωνεύονται σε Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας και εντάσσονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Διοίκησης με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά. Στα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Φαρμακευτικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

β) Οι αρμοδιότητες αστικής κατάστασης των Τμημάτων Ιθαγένειας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Αιγαίου μεταφέρονται από 1.1.2019 στα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας με το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούν.

γ) Οι αρμοδιότητες αστικής κατάστασης και κοινωνικής ένταξης των Τμημάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά νομό των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας - Θράκης και Κρήτης μεταφέρονται από 1.1.2019 στα Τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού των αντίστοιχων Διευθύνσεων Διοίκησης με το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούν.

δ) Τα μεταφερόμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά νομό μετονομάζονται σε Τμήματα Ιθαγένειας ανά νομό. Τα μεταφερόμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών Τμήματα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων μετονομάζονται σε Τμήματα Ιθαγένειας των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων.

5.α) Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από 1.1.2019 συνιστάται Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνονται:

αα) Τμήμα Μητρώου Αρρένων Αθηνών, με τοπική αρμοδιότητα στο Δήμο Αθηναίων.

ββ) Τμήμα Μητρώου Αρρένων Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα πλην του Δήμου Αθηναίων, Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής.

γγ) Τμήμα Μητρώου Αρρένων Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής.

δδ) Τμήμα Μητρώου Αρρένων Νότιου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων.

β) Τα ανωτέρω Τμήματα Μητρώου Αρρένων ασκούν τις αρμοδιότητες αστικής κατάστασης των Τμημάτων Ιθαγένειας των μεταφερόμενων Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούσε.

γ) Το Τμήμα Αεροϋγειονομείου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μεταφέρεται στη συνιστώμενη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό.

δ) Το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων και το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συγχωνεύονται σε Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας που εντάσσεται στη συνιστώμενη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.

ε) Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στα Τμήματα Μητρώου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού. Στο Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Φαρμακευτικής ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

6.α) Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συστήνονται Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.

β) Τα Τμήματα Αδειών Διαμονής και Ελέγχου των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται στις συνιστώμενες Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.

γ) Τα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων και τα Τμήματα Υγείας και Πρόνοιας, που προβλέπονται στον ισχύοντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συγχωνεύονται σε Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας και εντάσσονται στην αντίστοιχη συνιστώμενη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.

δ) Οι αρμοδιότητες αστικής κατάστασης, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης των Τμημάτων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου μεταφέρονται από 1.1.2019 σε συνιστώμενα, στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήματα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων με το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούν.

ε) Στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συστήνονται Τμήματα Γραμματείας.

στ) Στις συνιστώμενες Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στα συνιστώμενα Τμήματα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού. Στα συνιστώμενα Τμήματα Γραμματείας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Στα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Φαρμακευτικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως αρμόδιος για θέματα ιθαγένειας ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης νοείται εφεξής ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Το Υπουργείο Εσωτερικών από την έναρξη άσκησης των, μεταφερόμενων σε αυτό, αρμοδιοτήτων υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που είχαν συναφθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, εφόσον οι οικείες υπηρεσίες εξακολουθούν να στεγάζονται στα μισθωμένα ακίνητα. Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, η υπεισέλευση πραγματοποιείται κατ’ αναλογία των χρησιμοποιούμενων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων. Ομοίως, αναλογικά επιμερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

9. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των ιδρυόμενων με το παρόν περιφερειακών του υπηρεσιών από 1.1.2019 και μετά την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων.

10. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που εντάσσονται στο Υπουργείο Εσωτερικών εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2018 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Οι ως άνω πιστώσεις από 1.1.2019 προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.

11. Το τακτικό προσωπικό των οργανικών μονάδων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που υπηρετούσε στις μονάδες αυτές την 1.1.2018 και εξακολουθεί να υπηρετεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθίσταται αυτοδίκαια από 1.1.2019 προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την 1.1.2019, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες καταργούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και καθίστανται οργανικές θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αυξάνοντας ισάριθμα τις προβλεπόμενες θέσεις στον Οργανισμό του Υπουργείου. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πάσης φύσεως, επιπλέον μισθολογικές διαφορές και επιδόματα, που ελάμβανε το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθούν να διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες.

 

12. Η μετάθεση και κάθε είδους μετακίνηση των υπαλλήλων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σε οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων, καθώς και των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου διενεργείται για τις ανάγκες της υπηρεσίας και μόνο κατόπιν υποβολής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο.

13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη μισθοδοσία, τη μεταφορά πιστώσεων, τη στέγαση υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

14. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των περιφερειακών διευθύνσεων ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών».

Σημειώσεις επί του άρθρου

Πλήρης τίτλος άρθρου: Μεταφορά Διευθύνσεων και Τμημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνιστώμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών - Διατάξεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικών με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση
Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ