logo-print

Νόμος 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

19/07/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

24/12/2018

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1 - Νόμος 4555/2018 - Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΩΝ

Άρθρο 2 - Νόμος 4555/2018 - Κατηγορίες Δήμων

Άρθρο 3 - Νόμος 4555/2018 - Ορεινοί δήμοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 4 - Νόμος 4555/2018 - Συγκρότηση δήμων - Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3852/2010

Άρθρο 5 - Νόμος 4555/2018 - Κοινότητες - Όργανα διοίκησης κοινοτήτων - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3852/2010

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 6 - Νόμος 4555/2018 - Διάρκεια δημοτικής περιόδου - Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 3852/2010

Άρθρο 7 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3852/2010

Άρθρο 8 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3852/2010

Άρθρο 9 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογικοί κατάλογοι - Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 3852/2010

Άρθρο 10 - Νόμος 4555/2018 - Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών - Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3852/2010

Άρθρο 11 - Νόμος 4555/2018 - Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα - Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3852/2010

Άρθρο 12 - Νόμος 4555/2018 - Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών - Αντικατάστα- ση του άρθρου 15 του ν. 3852/2010

Άρθρο 13 - Νόμος 4555/2018 - Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων - Αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν. 3852/2010

Άρθρο 14 - Νόμος 4555/2018 - Υποψηφιότητες - κατάρτιση συνδυασμών - Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 3852/2010

Άρθρο 15 - Νόμος 4555/2018 - Κατάργηση του άρθρου 19 του ν. 3852/2010

Άρθρο 16 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Άρθρο 17 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων

Άρθρο 18 - Νόμος 4555/2018 - Ένωση κοινότητας σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων

Άρθρο 19 - Νόμος 4555/2018 - Ανακήρυξη - Κοινοποίηση υποψηφιοτήτων - Αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 3852/2010

Άρθρο 20 - Νόμος 4555/2018 - Αντικατάσταση υποψηφίων - Αντικατάσταση του του άρθρου 21 του ν. 3852/2010

Άρθρο 21 - Νόμος 4555/2018 - Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων - Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 3852/2010

Άρθρο 22 - Νόμος 4555/2018 - Πρόγραμμα εκλογής - Αντικατάσταση του άρθρου 23 του ν. 3852/2010

Άρθρο 23 - Νόμος 4555/2018 - Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων

Άρθρο 24 - Νόμος 4555/2018 - Περιεχόμενο ψηφοδελτίων - Αντικατάσταση του άρθρου 26 του ν. 3852/2010

Άρθρο 25 - Νόμος 4555/2018 - Σταυροί προτίμησης - Αντικατάσταση του άρθρου 27 του ν. 3852/2010

Άρθρο 26 - Νόμος 4555/2018 - Άκυρα ψηφοδέλτια - Αντικατάσταση του άρθρου 28 του ν. 3852/2010

Άρθρο 27 - Νόμος 4555/2018 - Διατάξεις εκλογικής νομοθεσίας - Αντικατάστα- ση του άρθρου 29 του ν. 3852/2010

Άρθρο 28 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογικό σύστημα - Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 3852/2010

Άρθρο 29 - Νόμος 4555/2018 - Επανάληψη ψηφοφορίας - Αντικατάσταση του άρθρου 33 του ν. 3852/2010

Άρθρο 30 - Νόμος 4555/2018 - Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια - Αντικατάσταση του άρθρου 34 του ν. 3852/2010

Άρθρο 31 - Νόμος 4555/2018 - Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3852/2010

Άρθρο 32 - Νόμος 4555/2018 - Κατάργηση του άρθρου 36 του ν. 3852/2010

Άρθρο 33 - Νόμος 4555/2018 - Κατανομή εδρών συμβούλων κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 3852/2010

Άρθρο 34 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Άρθρο 35 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 36 - Νόμος 4555/2018 - Κατάργηση του άρθρου 39 του ν. 852/2010

Άρθρο 37 - Νόμος 4555/2018 - Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 3852/2010

Άρθρο 38 - Νόμος 4555/2018 - Κατάργηση του άρθρου 41 του ν. 3852/2010

Άρθρο 39 - Νόμος 4555/2018 - Επικύρωση εκλογής - Αντικατάσταση του άρθρου 44 του ν. 3852/2010

Άρθρο 40 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 3852/2010

Άρθρο 41 - Νόμος 4555/2018 - Παραίτηση αιρετών - Αντικατάσταση του άρθρου 54 του ν. 3852/2010

Άρθρο 42 - Νόμος 4555/2018 - Αντικατάσταση - Αναπλήρωση μελών - Αντικατάσταση του άρθρου 55 του ν. 3852/2010

Άρθρο 43 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων - Αντικατάσταση του άρθρου 56 του ν. 3852/2010

ΤΜΗΜΑ Γ'

Άρθρο 44 - Νόμος 4555/2018 - Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 45 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 113 του ν. 3852/2010

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 46 - Νόμος 4555/2018 - Διάρκεια περιφερειακής περιόδου - Αντικατάσταση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010

Άρθρο 47 - Νόμος 4555/2018 - Κατάργηση του άρθρου 115 του ν. 3852/2010

Άρθρο 48 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογικό δικαίωμα - Αντικατάσταση του άρθρου 116 του ν. 3852/2010

Άρθρο 49 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογικοί κατάλογοι

Άρθρο 50 - Νόμος 4555/2018 - Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα - Αντικατάσταση του άρθρου 117 του ν. 3852/2010

Άρθρο 51 - Νόμος 4555/2018 - Υποψηφιότητες - Συνδυασμοί - Αντικατάσταση του άρθρου 120 του ν. 3852/2010

Άρθρο 52 - Νόμος 4555/2018 - Κατάργηση του άρθρου 121 του ν. 3852/2010

Άρθρο 53 - Νόμος 4555/2018 - Περιεχόμενο ψηφοδελτίων στις περιφερειακές εκλογές - Αντικατάσταση του άρθρου 129 του ν. 3852/2010

Άρθρο 54 - Νόμος 4555/2018 - Σταυροί προτίμησης

Άρθρο 55 - Νόμος 4555/2018 - Άκυρα ψηφοδέλτια - Αντικατάσταση του άρθρου 130 του ν. 3852/2010

Άρθρο 56 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογικό σύστημα - Κατανομή εδρών περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 138 του ν. 3852/2010

Άρθρο 57 - Νόμος 4555/2018 - Επανάληψη της ψηφοφορίας - Αντικατάσταση του άρθρου 139 του ν. 3852/2010

Άρθρο 58 - Νόμος 4555/2018 - Κατανομή εδρών ανά εκλογική περιφέρεια - Αντικατάσταση του άρθρου 140 του ν. 3852/2010

Άρθρο 59 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 141 του ν. 3852/2010

Άρθρο 60 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν.3852/2010

Άρθρο 61 - Νόμος 4555/2018 - Κατάργηση του άρθρου 143 του ν. 3852/2010

Άρθρο 62 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 146 του ν. 3852/2010

Άρθρο 63 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 154 του ν. 3852/2010

Άρθρο 64 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 3852/2010

Άρθρο 65 - Νόμος 4555/2018 - Παραίτηση αιρετών - Αντικατάσταση του άρθρου 156 του ν. 3852/2010

Άρθρο 66 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 158 του ν. 3852/2010

ΤΜΗΜΑ Γ'

Άρθρο 67 - Νόμος 4555/2018 - Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Άρθρο 68 - Νόμος 4555/2018 - Αντιδήμαρχοι - Αντικατάσταση του άρθρου 59 και τροποποίηση του άρθρου 207 του ν. 3852/2010

Άρθρο 69 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογή νέου δημάρχου - Αντικατάσταση του άρθρου 60 του ν. 3852/2010

Άρθρο 70 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 3852/2010

Άρθρο 71 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 64 του ν. 3852/2010

Άρθρο 72 - Νόμος 4555/2018 - Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 3852/2010

Άρθρο 73 - Νόμος 4555/2018 - Δημοτικές παρατάξεις - Αντικατάσταση του άρθρου 66 του ν. 3852/2010

Άρθρο 74 - Νόμος 4555/2018 - Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010

Άρθρο 75 - Νόμος 4555/2018 - Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 70 του ν. 3852/2010

Άρθρο 76 - Νόμος 4555/2018 - Συγκρότηση - Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 3852/2010

Άρθρο 77 - Νόμος 4555/2018 - Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής - Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Αντικατάσταση του άρθρου 75 του ν. 3852/2010

Άρθρο 78 - Νόμος 4555/2018 - Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης - Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 3852/2010

Άρθρο 79 - Νόμος 4555/2018 - Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων - Αντικατάσταση του άρθρου 78 του ν. 3852/2010

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 80 - Νόμος 4555/2018 - Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 79 του ν. 3852/2010

Άρθρο 81 - Νόμος 4555/2018 - Πρόεδρος κοινότητας με πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 80 του ν. 3852/2010

Άρθρο 82 - Νόμος 4555/2018 - Αρμοδιότητες προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 81 του ν. 3852/2010

Άρθρο 83 - Νόμος 4555/2018 - Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 82 του ν. 3852/2010

Άρθρο 84 - Νόμος 4555/2018 - Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 83 του ν. 3852/2010

Άρθρο 85 - Νόμος 4555/2018 - Δημοσίευση - εκτελεστότητα αποφάσεων οργάνων διοίκησης κοινοτήτων

Άρθρο 86 - Νόμος 4555/2018 - Γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των κοινοτήτων - Αντικατάσταση του άρθρου 84 του ν. 3852/2010

Άρθρο 87 - Νόμος 4555/2018 - Συνέλευση κατοίκων κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 85 του ν. 3852/2010

Άρθρο 88 - Νόμος 4555/2018 - Υλοποίηση αποφάσεων προέδρου ή συμβουλίου κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 87 του ν. 3852/2010

Άρθρο 89 - Νόμος 4555/2018 - Σύγκληση του συμβουλίου κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 88 του ν. 3852/2010

Άρθρο 90 - Νόμος 4555/2018 - Λειτουργία συμβουλίου κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 89 του ν. 3852/2010

ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Άρθρο 91 - Νόμος 4555/2018 - Συγκρότηση διοικήσεων νομικών προσώπων των δήμων

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Άρθρο 92 - Νόμος 4555/2018 - Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου Ε΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Άρθρο 93 - Νόμος 4555/2018 - Αντιπεριφερειάρχες - Αντικατάσταση του άρθρου 160 του ν. 3852/2010

Άρθρο 94 - Νόμος 4555/2018 - Αναπλήρωση - Αντικατάσταση περιφερειάρχη - Αντικατάσταση του άρθρου 161 του ν. 3852/2010

Άρθρο 95 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογή νέου περιφερειάρχη σε περίπτωση κένωσης της θέσης- Αντικατάσταση του άρθρου 162 του ν. 3852/2010

Άρθρο 96 - Νόμος 4555/2018 - Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 3852/2010

Άρθρο 97 - Νόμος 4555/2018 - Γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου

Άρθρο 98 - Νόμος 4555/2018 - Συγκρότηση - Εκλογή προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 165 του ν. 3852/2010

Άρθρο 99 - Νόμος 4555/2018 - Παραίτηση μελών του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 166 του ν. 3852/2010

Άρθρο 100 - Νόμος 4555/2018 - Σύγκληση περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 167 του ν. 3852/2010

Άρθρο 101 - Νόμος 4555/2018 - Λειτουργία - Παρατάξεις περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 168 του ν. 3852/2010

Άρθρο 102 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 3852/2010

Άρθρο 103 - Νόμος 4555/2018 - Οικονομική επιτροπή - Αντικατάσταση του άρθρου 175 του ν. 3852/2010

Άρθρο 104 - Νόμος 4555/2018 - Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής - Αντικατάσταση του άρθρου 177 του ν. 3852/2010

Άρθρο 105 - Νόμος 4555/2018 - Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης - Αντικατάσταση του άρθρου 178 του ν. 3852/2010

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Άρθρο 106 - Νόμος 4555/2018 - Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση της διοίκησης των νομικών προσώπων των περιφερειών

Άρθρο 107 - Νόμος 4555/2018 - Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΣΤ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 108 - Νόμος 4555/2018 - Αρχές - Έκταση - Περιεχόμενο κρατικής εποπτείας - Αντικατάσταση του άρθρου 214 του ν. 3852/2010

Άρθρο 109 - Νόμος 4555/2018 - Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. - Αντικατάσταση του άρθρου 215 του ν. 3852/2010

Άρθρο 110 - Νόμος 4555/2018 - Επόπτης Ο.Τ.Α. - Αντικατάσταση του άρθρου 216 του ν. 3852/2010

Άρθρο 111 - Νόμος 4555/2018 - Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. - Αντικατάσταση του άρθρου 217 του ν. 3852/2010

Άρθρο 112 - Νόμος 4555/2018 - Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. - Αντικατάσταση του άρθρου 218 του ν. 3852/2010

Άρθρο 113 - Νόμος 4555/2018 - Υπηρεσιακές μεταβολές - Πειθαρχικός έλεγχος - Αντικατάσταση του άρθρου 220 του ν. 3852/2010

Άρθρο 114 - Νόμος 4555/2018 - Συμβούλιο Εποπτών Ο.Τ.Α. - Αντικατάσταση του άρθρου 223 του ν. 3852/2010

Άρθρο 115 - Νόμος 4555/2018 - Επιτροπή Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας Ο.Τ.Α. - Συμπλήρωση του ν. 3852/2010

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 116 - Νόμος 4555/2018 - Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010

Άρθρο 117 - Νόμος 4555/2018 - Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 226 του ν. 3852/2010

Άρθρο 118 - Νόμος 4555/2018 - Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας - Αντικατάσταση του άρθρου 227 του ν. 3852/2010

Άρθρο 119 - Νόμος 4555/2018 - Αναστολή εκτέλεσης - Αντικατάσταση του άρθρου 228 του ν. 3852/2010

Άρθρο 120 - Νόμος 4555/2018 - Επιτόπιοι έλεγχοι - Αντικατάσταση άρθρου 229 του ν. 3852/2010

Άρθρο 121 - Νόμος 4555/2018 - Δημοσίευση αποφάσεων Επόπτη Ο.Τ.Α. - Αντικατάσταση του άρθρου 230 του ν. 3852/2010

Άρθρο 122 - Νόμος 4555/2018 - Ετήσια Έκθεση - Συμπλήρωση του ν. 3852/2010

Άρθρο 123 - Νόμος 4555/2018 - Υποχρέωση συμμόρφωσης - Αντικατάσταση του άρθρου 231 του ν. 3852/2010

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΥΘΥΝΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 124 - Νόμος 4555/2018 - Αστική ευθύνη - Αντικατάσταση του άρθρου 232 του ν. 3852/2010

Άρθρο 125 - Νόμος 4555/2018 - Πειθαρχική ευθύνη - Αντικατάσταση του άρθρου 233 του ν. 3852/2010

Άρθρο 126 - Νόμος 4555/2018 - Πειθαρχική διαδικασία - Αντικατάσταση του άρθρου 234 του ν. 3852/2010

Άρθρο 127 - Νόμος 4555/2018 - Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από συνοπτική διαδικασία - Συμπλήρωση του ν. 3852/2010

Άρθρο 128 - Νόμος 4555/2018 - Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης - Αντικατάσταση του άρθρου 236 του ν. 3852/2010

Άρθρο 129 - Νόμος 4555/2018 - Διοικητικά μέτρα - Αργία - Συμπλήρωση του ν. 3852/2010

Άρθρο 130 - Νόμος 4555/2018 - Παύση - Αντικατάσταση του άρθρου 237 του ν. 3852/2010

Άρθρο 131 - Νόμος 4555/2018 - Αντικατάσταση του άρθρου 238 του ν. 3852/2010

Άρθρο 132 - Νόμος 4555/2018 - Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Άρθρο 133 - Νόμος 4555/2018 - Αντικείμενο του δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος

Άρθρο 134 - Νόμος 4555/2018 - Πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος

Άρθρο 135 - Νόμος 4555/2018 - Περιορισμοί στη διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος

Άρθρο 136 - Νόμος 4555/2018 - Διαδικασία προκήρυξης του δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος - Ερώτημα

Άρθρο 137 - Νόμος 4555/2018 - Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας απόφασης περί διενέργειας δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος

Άρθρο 138 - Νόμος 4555/2018 - Ψηφοφορία - Δικαίωμα εκλέγειν

Άρθρο 139 - Νόμος 4555/2018 - Δημόσιος διάλογος

Άρθρο 140 - Νόμος 4555/2018 - Προεκλογική περίοδος - Χρηματοδότηση και δαπάνες των μετεχόντων στο δημοψήφισμα

Άρθρο 141 - Νόμος 4555/2018 - Κανόνες οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας εκλογικών δαπανών

Άρθρο 142 - Νόμος 4555/2018 - Δημόσια προβολή - Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου - Δημοσκοπήσεις

Άρθρο 143 - Νόμος 4555/2018 - Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων

Άρθρο 144 - Νόμος 4555/2018 - Αντιπρόσωποι και έφοροι δικαστικής αρχής - Εφορευτικές επιτροπές

Άρθρο 145 - Νόμος 4555/2018 - Εκλογικά τμήματα - Καταστήματα ψηφοφορίας

Άρθρο 146 - Νόμος 4555/2018 - Ψηφοδέλτια

Άρθρο 147 - Νόμος 4555/2018 - Τρόπος ψηφοφορίας

Άρθρο 148 - Νόμος 4555/2018 - Διαλογή των ψήφων - Επικρατούσα απάντηση

Άρθρο 149 - Νόμος 4555/2018 - Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Άρθρο 150 - Νόμος 4555/2018 - Έλεγχος του κύρους του δημοψηφίσματος και του αποτελέσματος της ψηφοφορίας

Άρθρο 151 - Νόμος 4555/2018 - Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 152 - Νόμος 4555/2018 - Αντικείμενο της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης

Άρθρο 153 - Νόμος 4555/2018 - Γενικές αρχές που διέπουν την τοπική και περιφερειακή διαμεσολάβηση

Άρθρο 154 - Νόμος 4555/2018 - Όργανα δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Άρθρο 155 - Νόμος 4555/2018 - Προσόντα του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 156 - Νόμος 4555/2018 - Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Άρθρο 157 - Νόμος 4555/2018 - Ευθύνη του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 158 - Νόμος 4555/2018 - Αντιμισθία

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ - ΘΗΤΕΙΑ

Άρθρο 159 - Νόμος 4555/2018 - Θητεία του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 160 - Νόμος 4555/2018 - Διαδικασία επιλογής του Δημοτικού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 161 - Νόμος 4555/2018 - Διαδικασία επιλογής του Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 162 - Νόμος 4555/2018 - Παύση Διαμεσολαβητή

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Άρθρο 163 - Νόμος 4555/2018 - Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Άρθρο 164 - Νόμος 4555/2018 - Επιμέρους αρμοδιότητες - Τρόπος επίλυσης υποθέσεων

Άρθρο 165 - Νόμος 4555/2018 - Σχέσεις του Διαμεσολαβητή με τους πολίτες

Άρθρο 166 - Νόμος 4555/2018 - Σχέσεις του Διαμεσολαβητή με τις αυτοδιοικητικές υπηρεσίες

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Άρθρο 167 - Νόμος 4555/2018 - Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 168 - Νόμος 4555/2018 - Αυτοτελές Γραφείο Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Άρθρο 169 - Νόμος 4555/2018 - Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διαμεσολαβητών

Άρθρο 170 - Νόμος 4555/2018 - Αρμοδιότητες

Άρθρο 171 - Νόμος 4555/2018 - Συγκρότηση και λειτουργία

ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 172 - Νόμος 4555/2018 - Γενικές αρχές

Άρθρο 173 - Νόμος 4555/2018 - Σχέσεις με το Συνήγορο του Πολίτη

Άρθρο 174 - Νόμος 4555/2018 - Τελικές - μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 175 - Νόμος 4555/2018 - Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων - Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/2010

Άρθρο 176 - Νόμος 4555/2018 - Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα Δράσης Περιφερειών - Τροποποίηση άρθρου 268 του ν. 3852/2010

Άρθρο 177 - Νόμος 4555/2018 - Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Άρθρο 178 - Νόμος 4555/2018 - Υποστήριξη των Δήμων από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Άρθρο 179 - Νόμος 4555/2018 - Προγραμματικές συμβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010

Άρθρο 180 - Νόμος 4555/2018 - Διαδημοτικός σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας

Άρθρο 181 - Νόμος 4555/2018 - Υπηρεσία Δόμησης

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 182 - Νόμος 4555/2018 - Επέκταση της δυνατότητας συμμετοχής Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού σε νομικά πρόσωπα αναπτυξιακού χαρακτήρα

Άρθρο 183 - Νόμος 4555/2018 - Συμμετοχή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή την αξιοποίηση δημόσιων αγαθών

Άρθρο 184 - Νόμος 4555/2018 - Σύσταση δημοτικών μονομετοχικών Α.Ε. λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών μικρών νησιωτικών δήμων

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 185 - Νόμος 4555/2018 - Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος καθορισμού ανταποδοτικών τελών

Άρθρο 186 - Νόμος 4555/2018 - Κριτήρια κατανομής Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)

Άρθρο 187 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση άρθρου 259 του ν. 3852/2010

Άρθρο 188 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση άρθρου 260 του ν. 3852/2010

Άρθρο 189 - Νόμος 4555/2018 - Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων

Άρθρο 190 - Νόμος 4555/2018 - Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Περιφερειών

Άρθρο 191 - Νόμος 4555/2018 - Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμων - Τροποποίηση άρθρου 208 του ν. 3463/2006

Άρθρο 192 - Νόμος 4555/2018 - Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειών

Άρθρο 193 - Νόμος 4555/2018 - Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 194 - Νόμος 4555/2018 - Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας

Άρθρο 195 - Νόμος 4555/2018 - Σύσταση Επιτροπής για την εκπόνηση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής σε δημοτικές εκτάσεις

Άρθρο 196 - Νόμος 4555/2018 - Εκμίσθωση ακινήτων των δήμων - Παραχώρηση χρήσης κινητών και ακινήτων των δήμων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Άρθρο 197 - Νόμος 4555/2018 - Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4111/2013

Άρθρο 198 - Νόμος 4555/2018 - Παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμών Ο.Τ.Α.

Άρθρο 199 - Νόμος 4555/2018 - Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.

Άρθρο 200 - Νόμος 4555/2018 - Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης

Άρθρο 201 - Νόμος 4555/2018 - Εκθέσεις του Παρατηρητηρίου

Άρθρο 202 - Νόμος 4555/2018 - Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

Άρθρο 203 - Νόμος 4555/2018 - Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

Άρθρο 204 - Νόμος 4555/2018 - Ρυθμίσεις σχετικές με την εκκαθάριση δαπανών- Εντολή πληρωμών στους δήμους

Άρθρο 205 - Νόμος 4555/2018 - Προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

Άρθρο 206 - Νόμος 4555/2018 - Διαδικαστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις σχετικές με την οικονομική λειτουργία των δήμων

Άρθρο 207 - Νόμος 4555/2018 - Πάγια προκαταβολή δήμων

Άρθρο 208 - Νόμος 4555/2018 - Δανεισμός των Ο.Τ.Α. για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας

Άρθρο 209 - Νόμος 4555/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Άρθρο 210 - Νόμος 4555/2018 - Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 211 - Νόμος 4555/2018 - Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα ανακαθορισμού της κατανομής αρμοδιοτήτων και διαδικασιών κεντρικής διοίκησης - αποκεντρωμένων διοικήσεων - τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 212 - Νόμος 4555/2018 - Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 213 - Νόμος 4555/2018 - Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες στους δήμους

Άρθρο 214 - Νόμος 4555/2018 - Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες στις περιφέρειες

Άρθρο 215 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 216 - Νόμος 4555/2018 - Αναπλήρωση Εκτελεστικού Γραμματέα - Τροποποίηση του άρθρου 242 του ν. 3852/2010

Άρθρο 217 - Νόμος 4555/2018 - Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού Περιφερειών - Αντικατάσταση του άρθρου 244 του ν. 3852/2010

Άρθρο 218 - Νόμος 4555/2018 - Δικηγόροι Περιφερειών

Άρθρο 219 - Νόμος 4555/2018 - Προϊστάμενοι - τοποθετήσεις - μετακινήσεις υπαλλήλων των Περιφερειών - Αντικατάσταση του άρθρου 245 του ν. 3852/2010

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τ.Α.

Άρθρο 220 - Νόμος 4555/2018 - Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων σχετικών με τη λύση επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

Άρθρο 221 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Άρθρο 222 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74)

Άρθρο 223 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4483/2017

Άρθρο 224 - Νόμος 4555/2018 - Aστυνόμευση και καθαρισμός ρεμάτων και απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 225 - Νόμος 4555/2018 - Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στους δήμους της ηπειρωτικής χώρας

Άρθρο 226 - Νόμος 4555/2018 - Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά

Άρθρο 227 - Νόμος 4555/2018 - Αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ

Άρθρο 228 - Νόμος 4555/2018 - Αρμοδιότητες των δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 229 - Νόμος 4555/2018 - Όργανα διοίκησης ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου Ο.Τ.Α.

Άρθρο 230 - Νόμος 4555/2018 - Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 231 - Νόμος 4555/2018 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 232 - Νόμος 4555/2018 - Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 233 - Νόμος 4555/2018 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 234 - Νόμος 4555/2018 - Λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 235 - Νόμος 4555/2018 - Αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α. και λοιπά θέματα διοίκησης

Άρθρο 236 - Νόμος 4555/2018 - Όργανα διοίκησης, διοίκηση και λειτουργία των ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 237 - Νόμος 4555/2018 - Τιμολογιακή πολιτική -πόροι

Άρθρο 238 - Νόμος 4555/2018 - Οικονομική διοίκηση και διαχείριση

Άρθρο 239 - Νόμος 4555/2018 - Εισφορές Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υπέρ ΦΟΔΣΑ και διαδικασίες είσπραξης

Άρθρο 240 - Νόμος 4555/2018 - Εποπτεία επί των αποφάσεων των ΦΟΔΣΑ

Άρθρο 241 - Νόμος 4555/2018 - Οργανωτική διάρθρωση και κανονισμός προσωπικού των ΦΟΔΣΑ

Άρθρο 242 - Νόμος 4555/2018 - Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων και Ο.Τ.Α.

Άρθρο 243 - Νόμος 4555/2018 - Αντισταθμιστικό όφελος

Άρθρο 244 - Νόμος 4555/2018 - Πειθαρχικό αδίκημα

Άρθρο 245 - Νόμος 4555/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 246 - Νόμος 4555/2018 - Τελικές διατάξεις

Άρθρο 247 - Νόμος 4555/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ, ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Άρθρο 248 - Νόμος 4555/2018 - Μεταφορά Διευθύνσεων και Τμημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνιστώμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών - Διατάξεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 249 - Νόμος 4555/2018 - Θέματα ληξιαρχικών πράξεων

Άρθρο 250 - Νόμος 4555/2018 - Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί μετά τη μετάπτωση στο Μητρώο Πολιτών

Άρθρο 251 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθμ. 4932/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 441)

Άρθρο 252 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 2196/1994

Άρθρο 253 - Νόμος 4555/2018 - Κατάργηση Υ.Α.Σ.Β.Ε.

Άρθρο 254 - Νόμος 4555/2018 - Ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 255 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 256 - Νόμος 4555/2018 - Επιτροπή για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων

Άρθρο 257 - Νόμος 4555/2018 - Προσθήκη άρθρου 67Α στο ν. 3996/2011 (Α΄170)

Άρθρο 258 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 259 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4144/2013 (Α΄88)

Άρθρο 260 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 261 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 262 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 263 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 264 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 265 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 και του π.δ. 917/1979

Άρθρο 266 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποιήσεις του ν. 4211/2013

Άρθρο 267 - Νόμος 4555/2018 - Πλωτοί τερματικοί σταθμοί παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου

Άρθρο 268 - Νόμος 4555/2018 - Ρυθμίσεις δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης

Άρθρο 269 - Νόμος 4555/2018 - Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 270 - Νόμος 4555/2018 - Ρυθμίσεις για τις τετράτροχες μοτοσικλέτες και το Εθνικό Μητρώο Οχημάτων

Άρθρο 271 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 272 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 273 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 274 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 275 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 276 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 277 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 278 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 279 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 280 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 281 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 282 - Νόμος 4555/2018

Άρθρο 283 - Νόμος 4555/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018

Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

send