logo-print

Άρθρο 250 - Νόμος 4555/2018 - Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί μετά τη μετάπτωση στο Μητρώο Πολιτών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/07/2018

Στο ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προστίθεται μετά το άρθρο 123 άρθρο 123Α, ως εξής:

«Άρθρο 123Α

Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί μετά τη μετάπτωση στο Μητρώο Πολιτών

1. Στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος, τα οποία ελλείπουν ή διαφέρουν από αυτά που έχουν καταχωριστεί στις ενυπόγραφες έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις, διορθώνονται ή συμπληρώνονται καταλλήλως, υποχρεωτικά και αυτεπαγγέλτως, από τους αρμόδιους Ληξιάρχους, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις ενυπόγραφες έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις.

2. Η χορήγηση αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων της παραγράφου 1, γίνεται από τα οικεία ληξιαρχικά βιβλία και συνοδεύεται υποχρεωτικά από πλήρη ληξιαρχική πράξη, που εκτυπώνεται αποκλειστικά από το Μητρώο Πολιτών και φέρει χαρακτηριστικό ασφαλείας, που παράγεται αυτόματα από αυτό.».