logo-print

Άρθρο 251 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθμ. 4932/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 441)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/07/2018

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 441) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εγκατάσταση και λειτουργία Κ.Α.Ο.Ν. επιτρέπεται: α) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και β) σε ιδιώτες, ύστερα από τη λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011.».

send