logo-print

Άρθρο 253 - Νόμος 4555/2018 - Κατάργηση Υ.Α.Σ.Β.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/07/2018

1. Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) που συστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 (Α΄24) και υπήχθη διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) καταργείται.

Οι ανατεθείσες και ασκούμενες από την Υ.Α.Σ.Β.Ε. αρμοδιότητες εφεξής μεταφέρονται και ασκούνται από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Β.Ε.) (του άρθρου 50 του π.δ. 123/2017, Α΄ 151).

2. Το προσωπικό της Υ.Α.Σ.Β.Ε. που μετατάχθηκε - μεταφέρθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜακεδονίαςΘράκης με την αριθμ. 14591/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Γ΄324), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) και της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄167), μετατάσσεται - μεταφέρεται με αίτησή του στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τη στελέχωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Β.Ε.

Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια εργασιακή σχέση, το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, διατηρούμενης τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς του παρόντος δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να συστήνονται Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελών τμημάτων, υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 867/1979 (Α΄ 24) και του ν. 1190/1981 (Α΄ 203).

Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 867/1979 (Α΄ 24) και του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) εξακολουθούν να ισχύουν. Η κατάργηση των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τομέων Αποκατάστασης Πυρόπληκτων (ΤΑΠ) της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύσταση, τη διαχείριση και την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και λοιπά συναφή θέματα.

5. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.