logo-print

Άρθρο 259 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4144/2013 (Α΄88)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/07/2018

Το άρθρο 14 του ν. 4144/2013 (Α΄88), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4490/2017 (A΄150), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14

Συνεργασία Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.ΥΠ.Ε.Α. και Σ.ΕΠ.Ε.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του άρθρου 24 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) καθίστανται - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - εκ παραλλήλου αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑΕΤΑΜ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Η Ε.ΥΠ.Ε.Α., το Σ.ΕΠ.Ε., η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. και η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - σε περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, έχουν αρμοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄270), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Α΄89).»

send