logo-print

Άρθρο 263 - Νόμος 4555/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/07/2018

Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συστήνεται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη, για την υποβοήθηση των καθηκόντων των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται με απόσπαση τακτικών πολιτικών υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28) που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για τις αποσπάσεις αυτές εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι αποδοχές των ανωτέρω ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

send