logo-print

Άρθρο 269 - Νόμος 4555/2018 - Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/07/2018

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5

1. Το άρθρο 122 του ν. 3079/2002 (Α΄311) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 122

Αστυνομικοί σκύλοι

1. Το Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να εκπαιδεύει και να χρησιμοποιεί αστυνομικούς σκύλους, για την ανίχνευση και ανεύρεση προϊόντων οσμής, όπως ναρκωτικά, εκρηκτικά, καπνικά, τραπεζογραμμάτια και άλλα προϊόντα, καθώς και την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων, τη φύλαξη προσώπων και πραγμάτων, τη φύλαξη και τη συνοδεία κρατουμένων προς αποτροπή απόδρασης.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται η σύσταση και οργάνωση της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδώνχειριστών αστυνομικών σκύλων, θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτές και τους συνοδούς χειριστές και ειδικότερα τη διαδικασία επιλογής, τα προσόντα, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την απομάκρυνσή τους, καθώς και την προμήθεια, αντικατάσταση, αναπαραγωγή, διαμονή, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορά των αστυνομικών σκύλων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 136 του ν. 3079/2002 καταργείται.

3. Κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης με ειδικότητα και Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης με ειδικότητα, στον εισαγωγικό βαθμό αυτών, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια διαγωνισμού απευθείας κατάταξής τους στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τους πίνακες των επιλαχόντων του οικείου διαγωνισμού, εντός ενός (1) έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων, εφόσον υπάρχουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες και σύμφωνα με αυτές.

Με την ίδια απόφαση, η οποία εκδίδεται, μετά από έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των επιλαχόντων που κατατάσσονται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Στο Κεφάλαιο Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους Πρώτου του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26) προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής:

«Άρθρο 43Α

Επιθεωρητές Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι Επιθεωρητές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.) διακρίνονται ως εξής:

α) Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, με έδρα τον Πειραιά, στον οποίο υπάγονται οι 1η, 6η, 7η, 8η και 9η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ..

β) Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στον οποίο υπάγονται οι 2η, 3η, 4η και 5η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ..

2. Οι Επιθεωρητές του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., υπάγονται στον Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) καθοδηγούν, συντονίζουν και ελέγχουν το έργο των υπαγόμενων σε αυτούς Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών,

β) διενεργούν επιθεωρήσεις και εσωτερικούς ελέγχους των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.,

γ) καταγράφουν τα προβλήματα των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών και εισηγούνται μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί σε αυτές,

δ) συνεργάζονται για τα θέματα αρμοδιότητάς τους με τις κατά τόπον αρμόδιες αρχές,

ε) εκτελούν κάθε άλλη εργασία που τους αναθέτει ο Αρχηγός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ..

3. Τα γραφεία των Επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος στελεχώνονται με προσωπικό προς υποστήριξη του έργου τους.».

5. Το ισχύον άρθρο 43 του Κεφαλαίου Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους Πρώτου του π.δ. 13/2018 αναριθμείται σε άρθρο 43Β.

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ανώνυμες Εταιρίες
send