logo-print

Άρθρο 50 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του α.ν. 399/1968

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/03/2019

Μη κωδικοποιημένο
Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Ελλανοδίκες – Επιτροπή Ιπποδρομιών – Γενικός Διευθυντής

1. Το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., με απόφασή του που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6, διορίζει τρεις (3) Ελλανοδίκες και ισάριθμους αναπληρωτές, με ετήσια θητεία. Οι Ελλανοδίκες παρίστανται κατά τη διάρκεια των ιππποδρομιών, ελέγχουν την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων και αποφασίζουν επί όλων των ιπποδρομιακών θεμάτων που ανακύπτουν ή τα παραπέμπουν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.

2. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών είναι το ανώτατο εποπτικό όργανο της Φ.Ε.Ε. και αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία ικανή να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη του έργου της. Τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται, για θητεία ενός (1) έτους, με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6.

3. Οι επιμέρους εξουσίες και αρμοδιότητες των Ελλανοδικών και της Επιτροπής Ιπποδρομιών, καθώς και ο τρόπος άσκησης αυτών εξειδικεύονται στον Κώδικα Ιπποδρομιών.

4. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελλανοδίκες ή μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών τα παρακάτω πρόσωπα, για όσο χρόνο διατηρούν τις ιδιότητες αυτές:

(α) μέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της Φ.Ε.Ε.,

(β) μέτοχοι, μέλη του Δ.Σ., διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές και υπάλληλοι του Παραχωρησιούχου,

(γ) ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων και μέλη του Δ.Σ. της

Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.,

(δ) ιπποπαραγωγοί,

(ε) όσοι έχουν ορισθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε, ως τεχνικοί επιτετραμμένοι, κάθε είδους καθηκόντων, όπως ενδεικτικά ιπποδρομιάρχης, αφέτης, ζυγιστής, κριτής άφιξης, επόπτης δειγματοληψιών, επόπτης προπονήσεων, παρατηρητές στροφών, υπεύθυνος διαγραφών και δηλώσεων αναβατών και κτηνίατροι,

(στ) εταίροι, μέτοχοι, μέλη της διοίκησης, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, ιπποδρομιακό στοίχημα κάθε μορφής,

(ζ) σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού των ανωτέρω προσώπων.

5. Οι Ελλανοδίκες και τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6.

6. Ο Γενικός Διευθυντής της Φ.Ε.Ε.: (α) τηρεί τη σφραγίδα της Φ.Ε.Ε., (β) διευθύνει τις υπηρεσίες και το προσωπικό της και μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιακών της μονάδων, (γ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., (δ) συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αν κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο, (ε) ασκεί τα καθήκοντα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται με απόφαση του Δ.Σ.

7. Οι Ελλανοδίκες, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών και το προσωπικό της Φ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή, απαγορεύεται: (α) να συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοιχηματισμό και (β) να αναλαμβάνουν ή να αναμιγνύονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, άμεσα ή έμμεσα, στο έργο της περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει φροντίδας ενεργών δρομώνων ίππων.».

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send