logo-print

Νόμος 4603/2019

Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

14/03/2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

14/03/2019

Μη κωδικοποιημένο
Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 - Νόμος 4603/2019 - Σύσταση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Άρθρο 2 - Νόμος 4603/2019 - Έδρα

Άρθρο 3 - Νόμος 4603/2019 - Αρμοδιότητες

Άρθρο 4 - Νόμος 4603/2019 - Συγκρότηση – διορισμός – θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 5 - Νόμος 4603/2019 - Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών Δ.Σ.

Άρθρο 6 - Νόμος 4603/2019 - Άσκηση καθηκόντων μελών Δ.Σ.

Άρθρο 7 - Νόμος 4603/2019 - Συνεδρίαση – λήψη αποφάσεων Δ.Σ.

Άρθρο 8 - Νόμος 4603/2019 - Αποδοχές μελών Δ.Σ.

Άρθρο 9 - Νόμος 4603/2019 - Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία

Άρθρο 10 - Νόμος 4603/2019 - Επιστημονικοί συνεργάτες και σύμβουλοι

Άρθρο 11 - Νόμος 4603/2019 - Πόροι – οικονομική διαχείριση

Άρθρο 12 - Νόμος 4603/2019 - Πιστοποιητικό Ε.Ε.Α.

Άρθρο 13 - Νόμος 4603/2019 - Εγγυητική επιστολή

Άρθρο 14 - Νόμος 4603/2019 - Διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος

Άρθρο 15 - Νόμος 4603/2019 - Εξουσίες Ε.Ε.Α. κατά τη διενέργεια ελέγχων

Άρθρο 16 - Νόμος 4603/2019 - Άδεια απόκτησης μετοχών Α.Α.Ε.

Άρθρο 17 - Νόμος 4603/2019 - Έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης

Άρθρο 18 - Νόμος 4603/2019 - Έλεγχος συμβάσεων και πωληθέντων εισιτηρίων

Άρθρο 19 - Νόμος 4603/2019 - Ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Ε.Α.

Άρθρο 20 - Νόμος 4603/2019 - Δημόσιες εκδηλώσεις εκπροσώπων φορέων επαγγελματικού αθλητισμού

Άρθρο 21 - Νόμος 4603/2019 - Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Άρθρο 22 - Νόμος 4603/2019 - Επιβολή κυρώσεων

Άρθρο 23 - Νόμος 4603/2019 - Έκθεση πεπραγμένων

Άρθρο 24 - Νόμος 4603/2019 - Παρακώλυση του έργου της Ε.Ε.Α.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Άρθρο 25 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 2725/1999

Άρθρο 26 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999

Άρθρο 27 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2725/1999

Άρθρο 28 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999

Άρθρο 29 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999

Άρθρο 30 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999

Άρθρο 31 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 2725/1999

Άρθρο 32 - Νόμος 4603/2019 - Προσθήκη του άρθρου 52Α στον ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999

Άρθρο 33 - Νόμος 4603/2019 - Προσθήκη παραγράφου 8 στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999

Άρθρο 34 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2725/1999

Άρθρο 35 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2725/1999

Άρθρο 36 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

Άρθρο 37 - Νόμος 4603/2019 - Προσθήκη άρθρου 41Η στον ν. 2725/1999

Άρθρο 38 - Νόμος 4603/2019 - Προσθήκη άρθρου 41Θ στον ν. 2725/1999

Άρθρο 39 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999

Άρθρο 40 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999

Άρθρο 41 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 56Γ του ν. 2725/1999

Άρθρο 42 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999

Άρθρο 43 - Νόμος 4603/2019 - Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν. 2725/1999

Άρθρο 44 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 69Α του ν. 2725/1999

Άρθρο 45 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.)

Άρθρο 46 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102)

Άρθρο 47 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του α.ν. 399/1968

Άρθρο 48 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968

Άρθρο 49 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968

Άρθρο 50 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του α.ν. 399/1968

Άρθρο 51 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του α.ν. 399/1968

Άρθρο 52 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποιήσεις του άρθρου 83 του ν. 4172/2013

Άρθρο 53 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 85 του ν. 4172/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54 - Νόμος 4603/2019 - Αποζημίωση των μελών επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999

Άρθρο 55 - Νόμος 4603/2019 - Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων

Άρθρο 56 - Νόμος 4603/2019 - Αποζημίωση μελών και παρατηρητών Δ.Ε.Α.Β. και μελών Ε.Ε.Α.

Άρθρο 57 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)

Άρθρο 58 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4373/2016

Άρθρο 59 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7)

Άρθρο 60 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16)

Άρθρο 61 - Νόμος 4603/2019 - Ειδικοί Επιθεωρητές για τον έλεγχο αθλητικών φορέων

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 62 - Νόμος 4603/2019 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 63 - Νόμος 4603/2019 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 64 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016

Άρθρο 65 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013

Άρθρο 66 - Νόμος 4603/2019

Άρθρο 67 - Νόμος 4603/2019 - Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας

Άρθρο 68 - Νόμος 4603/2019

Άρθρο 69 - Νόμος 4603/2019 - Χορηγία «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Eυρώπης».

Άρθρο 70 - Νόμος 4603/2019

Άρθρο 71 - Νόμος 4603/2019 - Χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 72 - Νόμος 4603/2019 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send