logo-print

Άρθρο έβδομο - Νόμος 4618/2019 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Αναδάσωση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. Στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 προστίθεται παράγραφος 12Α ως εξής:

«12Α. Οι προθεσμίες θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) των σταθμών των παραγράφων 11 και 12 που συνδέονται στην Υψηλή Τάση παρατείνονται κατά τρεις (3) μήνες, εφόσον εντός των αρχικών προθεσμιών έχει υποβληθεί αίτημα σύνδεσης με πλήρη φάκελο στον αρμόδιο διαχειριστή και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του κατόχου του σταθμού, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν υλοποιηθεί τα απαιτούμενα έργα και ότι ο σταθμός είναι έτοιμος για τη θέση του σε λειτουργία.»

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 οι λέξεις «στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.»

3. Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 προστίθεται παράγραφος 8Γ ως εξής:

«8Γ. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2019, παρατείνεται μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020, με την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί θα έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που έχει διεξαχθεί εντός της αρχικής διάρκειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης.»

Η δικαστική πραγματογνωμοσύνη κατά τον ΚΠολΔ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ

Η προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

send