logo-print

Άρθρο 201 - Νόμος 4635/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4002/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/10/2019

Υπό κωδικοποίηση
Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση

Το άρθρο 50 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων αυτών, καταβάλλεται το αντίτιμο για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 39 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

β) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 4 του άρθρου 45, και για τη χορήγηση άδειας ή την ανανέωσή της καταβάλλεται το προβλεπόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 45 αντίτιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

γ) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates) καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 2 του άρθρου 45Α΄».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Τα ποσά που καταβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού είναι δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.

3. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος έχουν τις υποχρεώσεις των οντοτήτων της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251). Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των παιγνίων που ρυθμίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του παρόντος φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013.».

4. Η παράγραφος 10 καταργείται.

5. Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί να καθορίζονται έγγραφα, μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις».

6. Στο τέλος της παραγράφου 12 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αποκλειστικά στα νομικά πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς μέχρι τις 31.12.2011 και ισχύουν για κάθε υπαχθέν σε αυτό νομικό πρόσωπο μέχρι τη χορήγηση σε αυτό της προβλεπομένης στο άρθρο 45 άδειας λειτουργίας ή της υποχρέωσης αυτού παύσης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, όποιο εκ των δύο πραγματοποιηθεί νωρίτερα.».

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ