logo-print

Άρθρο 96 - Νόμος 4635/2019 - Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/10/2019

Υπό κωδικοποίηση
Black Friday Books
Black Friday Online

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92, προκειμένου για προσωπικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:

α. η εταιρική σύμβαση μαζί με όλες τις τροποποιήσεις σε κωδικοποιημένη μορφή,

β. ο σκοπός της εταιρείας,

γ. η εταιρική επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή,

δ. η έδρα και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής,

ε. η πλήρης διεύθυνση της εταιρείας,

στ. τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος των εταίρων, ο ορισμός διαχειριστή, καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου είναι νομικά πρόσωπα, δημοσιεύεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, και τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής του (επωνυμία, νομική μορφή, έδρα),

ζ. η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας για τα παραπάνω πρόσωπα,

η. η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του,

θ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,

ι. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,

ια. ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 95 του παρόντος,

ιβ. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).

Black Friday Books
Black Friday Online