logo-print

Άρθρο 169 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο δικογράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/06/2020

1. Το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία κάθε δικογράφου, και τα εξής:

(α) τον αριθμό και τη χρονολογία της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης,

(β) τους λόγους αναίρεσης κατά τρόπο σαφή και ορισμένο,

(γ) διορισμό αντικλήτου, όταν η αίτηση ασκείται από ιδιώτη διάδικο,

(δ) σαφές και συγκεκριμένο αίτημα.

2. Με την κατάθεση του δικογράφου της αίτησης αναίρεσης κατατίθενται και δύο (2) αντίγραφα της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης σε έγχαρτη μορφή ή ως ηλεκτρονικό έγγραφο που φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα, με την οποία επικυρώνεται η απόφαση.

send