logo-print

Άρθρο 29 - Νόμος 4706/2020 - Διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων (άρθρο 3γ της Οδηγίας (EE) 2017/828)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/07/2020

Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

1. Οι διαμεσολαβητές διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις, με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τρόπους, ως εξής:

α) ο διαμεσολαβητής προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε ο μέτοχος ή ο πληρεξούσιός του να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα αυτοπροσώπως,

β) ο διαμεσολαβητής ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, έπειτα από ρητή εξουσιοδότηση και σύμφωνα με τις εντολές του μετόχου και προς όφελος του μετόχου.

2. Όταν η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά, τα πρόσωπα που ψήφισαν λαμβάνουν από την εταιρεία ηλεκτρονική επιβεβαίωση ψήφου αμέσως μετά από τη γενική συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος μετόχου ή του πληρεξουσίου του, το οποίο υποβάλλεται στην εταιρεία εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της ψηφοφορίας, η εταιρεία οφείλει να χορηγήσει βεβαίωση ότι η ψήφος του μετόχου ή του πληρεξουσίου του έχει καταγραφεί ως έγκυρη και έχει ληφθεί υπόψη από την εταιρεία, εκτός αν ο μέτοχος ή ο πληρεξούσιός του διαθέτει ήδη την πληροφορία αυτήν.

Στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής λάβει την επιβεβαίωση, τη διαβιβάζει στον μέτοχο ή στον πληρεξούσιό του χωρίς καθυστέρηση.

Στην περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός διαμεσολαβητές σε μια αλυσίδα διαμεσολαβητών, η επιβεβαίωση διαβιβάζεται μεταξύ των διαμεσολαβητών χωρίς καθυστερήσεις, εκτός αν η επιβεβαίωση μπορεί να διαβιβασθεί κατευθείαν στον μέτοχο ή στον πληρεξούσιό του.

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ