logo-print

Άρθρο 52 - Νόμος 4706/2020 - Θεματοφύλακας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/07/2020

Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. Η φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού ΟΕΕ πρέπει να ανατίθεται σε θεματοφύλακα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 4209/2013 και τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013. Ο θεματοφύλακας έχει υποχρεωτικά έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα.

2. Ο θεματοφύλακας είναι:

α) πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 4261/2014 (Α΄ 107) ή εδρεύει σε άλλο κράτος - μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους της ΕΕ, όπου εδρεύει, με βάση την οποία ενσωματώνονται στο δίκαιο του εν λόγω κράτους έδρας οι διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (L 176), ταυτόχρονα δε ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος,

β) ΑΕΠΕΥ που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τον ν. 4514/2018 (Α΄ 14) ή ΕΠΕΥ που εδρεύει σε άλλο κράτος - μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτουςμέλους της ΕΕ, όπου εδρεύει, με βάση την οποία ενσωματώνονται στο δίκαιο του εν λόγω κράτους καταγωγής οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 (L 173), ταυτόχρονα δε:

βα) ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος,

ββ) έχει λάβει άδεια να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που δεν υπολείπονται των απαιτήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα άρθρα 315 ή 317 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και

γ) διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι κατώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014.

3. Οι διατάξεις περί θεματοφυλακής των παρ. 4 και 7 έως 18 του άρθρου 21 του ν. 4209/2013 και οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013 εφαρμόζονται και για τους ΟΕΕ.

4. Ο θεματοφύλακας αντικαθίσταται εφόσον: α) γνωστοποιήσει στον διαχειριστή του ΟΕΕ την πρόθεσή του να παραιτηθεί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της παραίτησης,

β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει δεκτό αίτημα του διαχειριστή για αντικατάσταση του θεματοφύλακα, και

γ) η αντικατάσταση απαιτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επειδή ο θεματοφύλακας δεν εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις του.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος θεματοφύλακας ορίζεται από τον διαχειριστή, εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον πληροί τις οικείες προϋποθέσεις, και παραλαμβάνει τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ από τον απελθόντα, βάσει σχετικού πρωτοκόλλου. Μέχρι την παράδοση αυτή, τα αντίστοιχα καθήκοντα εξακολουθεί υποχρεωτικά να ασκεί ο απελθών θεματοφύλακας. Για την αντικατάσταση του απελθόντος και την ανάληψη καθηκόντων από το νέο θεματοφύλακα ο διαχειριστής ενημερώνει τους μεριδιούχους του ΟΕΕ αμελλητί.

Το σύγχρονο δικαίωμα επιφάνειας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Black Friday Online
send