logo-print

Άρθρο 68 - Νόμος 4706/2020 - Δημοσίευση κυρώσεων και μέτρων (άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/07/2020

Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

1. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων αναρτώνται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παραμένουν αναρτημένες για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

2. Σε περίπτωση απόφασης επιβολής μέτρων στο πλαίσιο έρευνας, η ανάρτηση της παρ. 1 δεν πραγματοποιείται.

3. Εάν η δημοσιοποίηση της ταυτότητας των νομικών οντοτήτων ή της ταυτότητας ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων θεωρηθεί δυσανάλογη ή εάν η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη διεξαγωγή τρέχουσας έρευνας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α) αναβάλλει τη δημοσιοποίηση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου, μέχρι να παύσουν οι λόγοι μη δημοσίευσης, ή

β) δημοσιοποιεί την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου, χωρίς τα στοιχεία του προσώπου σε βάρος του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση, και επιβάλλει τις κυρώσεις ή τα μέτρα, εφόσον η δημοσίευση αυτή διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων, ή

γ) δεν δημοσιοποιεί την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου, στην περίπτωση που θεωρείται ότι οι επιλογές των περ. α΄ και β΄ δεν επαρκούν για να διασφαλισθεί:

γα) η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών,

γβ) η αναλογικότητα της δημοσιοποίησης σε σχέση με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης επιβολής κύρωσης ή μέτρου, χωρίς τα στοιχεία του προσώπου σε βάρος του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση, με την οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις ή τα μέτρα, σύμφωνα με την περ. β), η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να προβλεφθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας του οποίου οι λόγοι προστασίας μπορεί να εκλείπουν.

Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ