logo-print

Άρθρο 72 - Νόμος 4706/2020 - Τροποποιήσεις του ν. 4209/2013 για ΑΕΔΟΕΕ, ΑΕΕΑΠ και ΑΚΧΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/07/2020

Black Friday Online
Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

Στον ν. 4209/2013 (Α΄ 253) επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

1. Η παρ. 6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:«6. Η ΑΕΔΟΕΕ εφαρμόζει την παρ. 2 του άρθρου 3, τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και τα άρθρα 14, 16, 24, 25, 29 και 93 του ν. 4514/2018 κατά την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 4 του παρόντος. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, καθώς και τεχνικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή της παρούσης.»

2. Εισάγεται νέο άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α Οικονομικές καταστάσεις, τακτικός και ενδιάμεσος έλεγχος ΑΕΔΟΕΕ

1. Οι ΑΕΔΟΕΕ συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1606/2002 (EE L 243).

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.

3. Οι ΑΕΔΟΕΕ συντάσσουν εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.

4. Οι ΑΕΕΑΠ, πριν από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, τέσσερις (4) το αργότερο μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους.

5. Οι ΑΕΕΑΠ, πριν από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.»

3. Το άρθρο 17 του ν. 4209/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ΑΕΔΟΕΕ που εκτίθενται σε τιτλοποίηση, η οποία δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402, ενεργούν και λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα προς το συμφέρον των επενδυτών του σχετικού ΟΕΕ, εφόσον κριθεί απαραίτητο.»

4. Εισάγεται νέο άρθρο 45Α ως εξής:

«Άρθρο 45Α Διοικητικές κυρώσεις ΟΕΕ που έχουν λάβει άδεια ως ΑΚΧΑ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 45 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στην παρ. 2, όταν το ΑΚΧΑ ή η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται το ΑΚΧΑ:

α) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν στη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων, κατά παράβαση των άρθρων 9 ως 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς,

β) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις χαρτοφυλακίου, κατά παράβαση των άρθρων 17, 18, 24 ή και 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131,

γ) έχει αποκτήσει την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131,

δ) χρησιμοποιεί την ονομασία «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς», «ΑΚΧΑ» ή άλλη ονομασία που υποδηλώνει ότι ένας ΟΕΕ είναι AKXA, κατά παράβαση του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131,

ε) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν στην εσωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας, κατά παράβαση των άρθρων 19 ή και 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131,

στ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις οργάνωσης, τεκμηρίωσης ή διαφάνειας, κατά παράβαση των άρθρων 21, 23, 26, 27, 28 ή και 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131,

ζ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν την αποτίμηση, κατά παράβαση των άρθρων 29, 30, 31, 32, 33 ή και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση:

α) επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45 του παρόντος,

β) ανακαλεί την άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.».

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ