logo-print

Άρθρο 2 - Νόμος 4711/2020 - Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά το άρθρο 88 του ν. 4442/2016 προστίθεται Κεφάλαιο ΙΣΤ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 89

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 75.00, Κτηνιατρικές Δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στη 10η Ομάδα του Παραρτήματος και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, εξαιρουμένων των κτηνιατρικών γραφείων παραγωγικών ζώων του άρθρου 19 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198). Άρθρο 90Ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείωνκαι κτηνιατρικών κλινικών

1. Η ίδρυση των κτηνιατρικών κλινικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 604/1977 (Α΄ 163).

2. Η λειτουργία των κτηνιατρείων και των κτηνιατρικών κλινικών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 604/1977.

3. Οι εγκρίσεις ίδρυσης των κτηνιατρικών κλινικών και οι εγκρίσεις λειτουργίας των κτηνιατρείων και των κτηνιατρικών κλινικών εκδίδονται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 91 τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Άρθρο 91Αρμόδιες αρχές Αρμόδια αρχή για την έγκριση της ίδρυσης κτηνιατρικών κλινικών και την έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί η κτηνιατρική δραστηριότητα. Εφόσον η κτηνιατρική δραστηριότητα διαθέτει παραρτήματα εντός των ορίων αρμοδιότητας δύο ή περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, απαιτείται έγκριση από κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Άρθρο 92Παράβολο Για την έγκριση ίδρυσης των κτηνιατρικών κλινικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους τριάντα (30) ευρώ και για την έγκριση λειτουργίας των κτηνιατρείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ. Ποσοστό 80% των εσόδων από τα παράβολα του πρώτου εδαφίου εισπράττεται υπέρ του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 93

Τροποποίηση του ν. 604/1977 – Πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών

Στον ν. 604/1977 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Στο άρθρο 6, προστίθενται εδάφια στο τέλος της

περ. α΄ και στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 1, η παρ. 2 αντικαθίσταται και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6

Έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών - Άδεια λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων

1. Για τη λειτουργία κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής απαιτείται έγκριση λειτουργίας και για τη λειτουργία ενδιαιτήματος ζώων απαιτείται άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την προϊστάμενη κτηνιατρική αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον:

α) Προκειμένου περί κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων:

αα) Υποδεικνύεται με την αίτηση κτηνίατρος, ως επιστημονικός υπεύθυνος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10.

αβ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και των απαιτούμενων χώρων σε κλίμακα 1:50.

αγ) Συνυποβάλλεται περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος. Η κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του διοικητικού υπεύθυνου και του επιστημονικού υπεύθυνου, όπως ορίζονται στο άρθρο 10.

β) Προκειμένου περί κλινικής:βα) Υφίσταται έγκριση ίδρυσης αυτής.ββ) Υποδεικνύεται με την αίτηση κτηνίατρος, ως επιστημονικός υπεύθυνος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10.

βγ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου σε κλίμακα 1:50, και

βδ) Συνυποβάλλεται περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος. Η κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του διοικητικού υπεύθυνου και του επιστημονικού υπεύθυνου, όπως ορίζονται στο άρθρο 10.

γ) Προκειμένου περί ενδιαιτήματος ζώων:γα) Υφίσταται άδεια ίδρυσης αυτού.γβ) Υποβάλλεται με την άδεια υπεύθυνη δήλωση κτηνιάτρου, κατόχου αδείας ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος.

γγ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου σε κλίμακα 1:50.

γδ) Συνυποβάλλεται έκθεση περιγραφική του εξοπλισμού του καταστήματος.

2. α) Η έναρξη λειτουργίας ή η μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων δηλώνονται εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών προς την αρμόδια κτηνιατρική αρχή και το οικείο αστυνομικό τμήμα.

β) Σε περίπτωση μεταφοράς κτηνιατρικής κλινικής ή κτηνιατρείου, η κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας έχει μεταφερθεί η κτηνιατρική κλινική ή το κτηνιατρείο, ενημερώνει εγγράφως την κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εντός της οποίας η κτηνιατρική κλινική ή το κτηνιατρείο ήταν εγκατεστημένα πριν από τη μεταφορά, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη μεταφορά.».

2. Στο άρθρο 7, ο τίτλος, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 αντικαθίστανται και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7

Κωλύματα χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής και έγκρισης λειτουργίας κτηνιατρείου

1. Έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής, καθώς και έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείου δεν χορηγούνται:

α) Σε όσους έχουν καταδικασθεί για ποινικά αδικήματα τα οποία συνεπάγονται αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων ή απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος.

β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί για παράβαση ποινικών διατάξεων του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 δεν μπορεί να ορίζονται διοικητικοί ή επιστημονικοί υπεύθυνοι κτηνιατρικής κλινικής ή κτηνιατρείου.».

3. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 9

Μεταβίβαση σε τρίτους και μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων, κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής

α) Με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του άρθρου 7, η μεταβίβαση σε τρίτους και η μεταφορά της εκμετάλλευσης των ενδιαιτημάτων ζώων θεωρούνται ίδρυση νέων, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο της μεταβίβασης ή της μεταφοράς.

β) Σε περίπτωση μεταβίβασης κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής σε τρίτους, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να τηρούνται οι όροι χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας του κτηνιατρείου και της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας της κτηνιατρικής κλινικής.

γ) Η μεταφορά των κτηνιατρείων και των κτηνιατρικών κλινικών θεωρείται ίδρυση νέων, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο της μεταφοράς για την ίδρυση και τη λειτουργία τους.».

4. Στο άρθρο 10, οι παρ. 1 και 4 αντικαθίστανται και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10

Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας

1. Τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας κτηνιατρείου, κτηνιατρικής κλινικής ή ενδιαιτήματος ζώων έχει το φυσικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου εκδίδεται η έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής ή η άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος ζώων και, εφόσον η έγκριση ή η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή άλλο φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές.

2. Την επιστημονική ευθύνη κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής έχει ο κτηνίατρος που ορίζεται με την έγκριση λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να κατέχει πτυχίο κτηνιατρικής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ισότιμου ανώτατης σχολής, άδεια άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και να είναι εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο κτηνιατρικό σύλλογο.

3. Το πρόσωπο που έχει την επιστημονική ευθύνη απαλλάσσεται από αυτήν από την κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή έγγραφης δήλωσης του διοικητικού υπεύθυνου περί απαλλαγής από τα καθήκοντά του ή μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της παραίτησής του. Η αντικατάσταση του επιστημονικού υπεύθυνου είναι υποχρεωτική εντός δέκα (10) ημερών από την αποχώρησή του με οποιονδήποτε τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή.

4. Οι ιδιότητες του διοικητικού και επιστημονικού υπεύθυνου του κτηνιατρείου ή της κτηνιατρικής κλινικής μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό είναι κτηνίατρος, σύμφωνα με την παρ. 2.

5. Προκειμένου περί ενδιαιτήματος ζώων, την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία έχει ο κτηνίατρος που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν, ο οποίος την αποδέχεται με δήλωσή του, η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή.».

5. Στο άρθρο 12, οι παρ. 2 και 5 αντικαθίστανται και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Έλεγχος λειτουργίας – Κυρώσεις

1. Ο έλεγχος της λειτουργίας των κτηνιατρείων, κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων διενεργείται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές και υγειονομικές αρχές.

2. Αν κατά τον έλεγχο κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων αποδειχθεί ότι:

α) έπαυσε να ισχύει μία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας των κτηνιατρικών κλινικών ή της άδειας λειτουργίας των ενδιαιτημάτων, όπως αποχώρηση και μη αντικατάσταση εντός εύλογου χρόνου επιστημονικού ή διοικητικού υπεύθυνου,

β) ο διοικητικός ή επιστημονικός υπεύθυνος κτηνιατρικής κλινικής ή ενδιαιτήματος ζώων επέδειξαν ασύγγνωστη αμέλεια κατά την εκτέλεση των εργασιών τους,

γ) δεν διαθέτουν τα απαραίτητα όργανα και σκεύη για την κανονική λειτουργία τους,

δ) διαπιστώθηκαν άλλες παραβάσεις του παρόντος νόμου, επιβάλλεται στους διοικητικούς υπεύθυνους των κτηνιατρικών κλινικών και των ενδιαιτημάτων πρόστιμο ύψους από εκατό (100) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας τους έως έξι (6) μήνες ή επιβάλλονται σωρευτικά οι δύο κυρώσεις της παρούσας. Σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να επιβληθεί και οριστική διακοπή λειτουργίας της κτηνιατρικής κλινικής ή του ενδιαιτήματος.

3. Προκειμένου περί κτηνιατρείων, αν κατά τον έλεγχο αποδειχθεί ότι δεν υφίσταται μία από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο π.δ. 463/1978 (Α΄ 96), επιβάλλονται στον διοικητικό υπεύθυνο του κτηνιατρείου οι κυρώσεις της παρ. 2.

4. Οι κυρώσεις των παρ. 2 και 3 επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και εκτελούνται από όργανα της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.

5. α) Σε όποιον λειτουργεί χωρίς να έχει αιτηθεί και αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής ή την απαιτούμενη έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείου επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και η οριστική διακοπή λειτουργίας της κτηνιατρικής κλινικής ή του κτηνιατρείου. Οι κυρώσεις της παρούσας επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και η κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας εκτελείται από όργανα της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας Ενότητας με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.

β) Στα ενδιαιτήματα ζώων που λειτουργούν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, επιβάλλονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2 και η οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, η οποία εκτελείται από όργανα της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.».

Άρθρο 94

Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 604/1977, όπως ιδίως η κλιμάκωση αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

Άρθρο 95

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται άδεια ιδρύσεως ή άδεια λειτουργίας κτηνιατρείων ή κτηνιατρικών κλινικών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοείται η έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται αρμόδια αρχή αδειοδότησης για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοούνται οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 91.

3. Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ - ΑΔΕ του άρθρου 14, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης ίδρυσης κτηνιατρικών κλινικών της παρ. 1 του άρθρου 90 και η διαδικασία χορήγησης έγκρισης λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών της παρ. 2 του άρθρου 90 διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το άρθρο 1 του από 18.10.1925 του ν.δ. (Α΄ 322), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 604/1977, καταργείται.

5. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 604/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από τεχνική μελέτη σχετικά με την κτιριακή συγκρότηση της υπό ίδρυσης μονάδας, καθώς και από χρηματικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αν πρόκειται για ενδιαίτημα ζώου και το παράβολο του άρθρου 92 του ν. 4442/2016, αν πρόκειται για κτηνιατρική κλινική, διενεργεί αυτοψία στο ακίνητο και εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του π.δ. 463/1978 (Α΄ 96) μέσα σε έναν (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή.».

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

send