logo-print

Άρθρο 4 - Νόμος 4712/2020 - Αποστολή και επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α., η οποία ορίζεται ως Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης για το πεδίο εποπτείας «Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), έχει ως αποστολή:

α) την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων, την εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), με εξαίρεση της παρ. 9 αυτού, και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,

β) τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. αφορούν στα εξής:

α) στη διενέργεια ελέγχων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου κατά την παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων στην αγορά και την παροχή υπηρεσιών,

β) στον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων του ν. 4177/ 2013 (Α΄173) και του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών, καθώς και της παροχής υπηρεσιών, τη διαπίστωση παραβάσεων, τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα όργανά της,

γ) στην εκπόνηση, από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών,

δ) στον έλεγχο όλων των νόμιμων παραστατικών που αφορούν στη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) και την τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 65 και την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240),

ε) στη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και στον συντονισμό αυτών, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και των Διευθύνσεων Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας όταν προκύπτει αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους,

στ) στην τήρηση του ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, τα δεδομένα του οποίου θεωρούνται απόρρητα για λόγους δημόσιου συμφέροντος στη διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία που συλλέγονται και διαχέονται από και προς όλες τις εμπλεκόμενες, με τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες της περ. ε) και ιδίως την υποχρέωση διαβίβασης πληροφοριών ή καταγγελιών σε αυτές, που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, εκτός των καταγγελιών για προϊόντα που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης,

ζ) στην εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, αλλά και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της.

3. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. και τα όργανά της δύνανται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), ανά πάσα στιγμή να ζητούν την επέμβαση του κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα, ιδίως όταν, κατά τη διενέργεια του ελέγχου του πεδίου αρμοδιοτήτων της σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων αρνούνται να επιτρέψουν την είσοδο των ελεγκτών ή εμποδίζουν με αθέμιτα μέσα τη διενέργεια του ελέγχου.

4. Οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων που αναπτύσσουν ελεγκτική δραστηριότητα σε θέματα παράνομου εμπορίου και τήρησης των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των οργάνων της για συμμετοχή του προσωπικού τους και συνδρομή αυτού στο έργο τους κατά λόγο αρμοδιότητας.

5. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι οργανωτικές μονάδες της και τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν έχουν αρμοδιότητα: α) για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, Φόρο Κατανάλωσης καθώς και για τα λοιπά προϊόντα για τον έλεγχο των οποίων είναι αποκλειστικά αρμόδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, β) για τον έλεγχο της τήρησης της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας και εν γένει για θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ και γ) για τον έλεγχο της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.

6. Εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι οργανωτικές μονάδες της και τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, διαπιστώνουν, κατά τους ελέγχους που διενεργούν, παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας που διέπει τις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, αποστέλλουν πληροφοριακή έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Αναγκαστική Εκτέλεση - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

send