logo-print

Άρθρο 43 - Νόμος 4712/2020 - Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) - Κίνητρα Στρατηγικών Επενδύσεων – Στρατηγικές Επενδύσεις επί δημοσίων ακινήτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

1. Η περ. α΄ της παρ. 2 και η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019 αντικαθίστανται, η παρ. 4 καταργείται και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Φορολογικά Κίνητρα

1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117).

2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν διαζευκτικά:

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.

β. Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

3. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται κατόπιν της προβλεπόμενης στην περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 αίτησης του φορέα της επένδυσης, ως μεμονωμένες ενισχύσεις, είτε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 όπως ισχύει, είτε κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω κανονισμό ή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ειδικότερα όσον αφορά στις άδειες ή εγκρίσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας Στρατηγικών Επενδύσεων, στις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις που ορίζουν την έκδοση των εν λόγω αδειών ή εγκρίσεων για κάθε δραστηριότητα, περιλαμβάνεται και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Εφόσον η δραστηριότητα της Στρατηγικής Επένδυσης υπάγεται στο καθεστώς της γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), στις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές περιλαμβάνεται και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Προκειμένου να εκδοθούν οι ανωτέρω άδειες ή εγκρίσεις, ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατ΄ επιλογήν του, είτε στην αρμόδια αρχή ή αρχές που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ορίζουν την έκδοση των εν λόγω αδειών ή εγκρίσεων είτε στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Η σχετική διοικητική πράξη ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός της ίδιας αδειοδοτούσας αρχής και δεν είναι δυνατή η κατάθεση ίδιας αίτησης σε άλλη αδειοδοτούσα αρχή. Αναφορικά με τη διοικητική διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των ανωτέρω αδειών ή εγκρίσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζουν την έκδοση των εν λόγω αδειών ή εγκρίσεων.»

3. Στο άρθρο 14 του ν. 4608/2019 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται κατόπιν της προβλεπόμενης στην περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 αίτησης του φορέα της επένδυσης, ως μεμονωμένες ενισχύσεις, είτε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 όπως ισχύει, είτε κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω κανονισμό ή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20.»

4. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αίτηση για τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού του σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης, την ένταξή του σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 10 και τα κίνητρα που επιθυμεί να λάβει. Η αίτησή του συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επένδυσης που περιλαμβάνει ιδίως, την ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας της, αναφορά της προηγούμενης εμπειρίας του επενδυτή σε σχέση με το είδος και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της συνολικής επένδυσης και των επιμέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 10 του παρόντος σχετικά με τη δημιουργία νέων ετήσιων μονάδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την υψηλή προστιθέμενη αξία, την περιβαλλοντική προστασία, τον καθολικό σχεδιασμό, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί μέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν.

β) Αγοραπωλητήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας ή συμβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης δικαιώματος επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 23 του ν. 3986/2011 (Α΄152) ή μισθωτήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια χρήσης ακινήτων ελάχιστης διάρκειας τριάντα (30) ετών για όσα επενδυτικά σχέδια αιτούνται να λάβουν τα κίνητρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 και δεκαπέντε (15) ετών για όλες τις άλλες περιπτώσεις, ή συμβολαιογραφικά προσύμφωνα αγοράς ακινήτων με την αίρεση της μη υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς του παρόντος Μέρους.

γ) Ανάλυση του προϋπολογισμού της συνολικής επένδυσης και των επί μέρους επενδύσεων, καθώς και της δομής χρηματοδότησης τόσο κατά την περίοδο κατασκευής του επενδυτικού έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του, παροχή επιστολής υποστήριξης (comfort letter) ή επιστολής απόδειξης επάρκειας κεφαλαίων (proof of funds), για την περίπτωση επενδυτικών κεφαλαίων (funds) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ε.Ε. ή από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί επαρκώς από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε μορφής συνδρομής που έχει ζητηθεί από το Δημόσιο, καθώς και ανάλυση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας.

δ) Περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο σχέδιο και τεκμηρίωση της χρήσης ή χρήσεων γης, του μεγέθους και της έντασης αυτών, καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης. Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment), τόσο σε συνολικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η τοπική παραγωγική δυνατότητα και ο βαθμός απασχόλησης, το μέγεθος και η παραγωγική δυνατότητα των γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο αρχαιολογικός και πολιτιστικός της πλούτος, η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα ομαλής προσαρμογής του φυσικού, οικιστικού και οικονομικοκοινωνικού υποσυστήματος στις επιδράσεις της επένδυσης και τέλος η ύπαρξη παρεμφερών οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

ε) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με:

αα) τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, προκειμένου αυτή να υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις,

ββ) τη δημοσίευση στοιχείων της επένδυσης, εκτός από εκείνα που καλύπτονται από επιχειρηματικό, βιομηχανικό ή άλλο απόρρητο, και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τον φορέα της επένδυσης, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων της Διοίκησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

στ) Αποδεικτικό καταβολής του 25% του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Το ύψος του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής, που καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της διεκπεραίωσης του επενδυτικού φακέλου των «Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων», υπολογίζεται στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης και δεν μπορεί να είναι κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» πριν από τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε., στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχει εισαχθεί προς εξέταση η επενδυτική πρόταση. Σε περίπτωση μη χαρακτηρισμού μιας επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επιστρέφεται ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, στην οποία δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία, δηλώσεις και δεδομένα που εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι ακριβή και αληθή.

η) Αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων ενισχύσεων και των σχετικών δαπανών, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων προϋποθέσεων συμβατότητας του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187), μόνο στην περίπτωση που η αίτηση χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης περιλαμβάνει και αίτηση χορήγησης ενισχύσεων των άρθρων 12 και 14.»

5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 4608/2019 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι ιδιωτικές επενδύσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν επί εκτάσεων με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας - δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσειςή επί ακίνητων του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., με εξαίρεση τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και του άρθρου 208 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος ύστερα από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., η οποία λαμβάνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19, πριν τη διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας της παρ. 3.

2. Η δημοπράτηση των ακινήτων της παρ. 1 ή η παραχώρηση αυτών, ανάλογα με τη φύση και το καθεστώς του εκάστοτε ακινήτου, πραγματοποιείται μέσω διεθνών ανοικτών διαγωνισμών σε μία φάση, χωρίς προεπιλογή και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης. Σε ειδικές περιπτώσεις, αν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων ή λόγοι ειδικού ενδιαφέροντος, που αιτιολογούνται ειδικά, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση μέσω διαδικασίας διεθνούς κλειστού διαγωνισμού ή διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου.»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μετά την υποβολή του επενδυτικού φακέλου συντάσσεται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του φορέα της επένδυσης και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της αδειοδοτικής διαδικασίας και υλοποίησης της επένδυσης, τις αντισταθμιστικές παροχές και τις ειδικότερες υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης, το χρηματοδοτικό σχήμα και την ικανότητα χρηματοδότησης της επένδυσης μέσω παροχής επιστολής προθέσεων χρηματοδότησης ή υποστήριξης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ε.Ε. ή από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί επαρκώς από διεθνείς οίκους αξιολόγησης ή/ και από τον ίδιο τον επενδυτή ή/ και από τρίτο, καθώς και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης αναφορικά με την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή του απαιτούμενου χρόνου για την υποβολή των επιμέρους φακέλων για την έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης, καθώς και του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση αντίστοιχα κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης.»

7. Το άρθρο 13 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) εφαρμόζεται και για τις Στρατηγικές Επενδύσεις του ν. 4608/2019.

send