logo-print

Άρθρο 8 - Νόμος 4712/2020 - Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Αστική Ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΡΙΑΝΟΣ

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

1. Το Τμήμα Συντονισμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τον συντονισμό του έργου των Διευθύνσεων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των επιχειρήσεων ελέγχου αυτής, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

β) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

γ) Την τήρηση μητρώου ελεγκτών, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ελεγκτές που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων διοικήσεων που συμμετέχουν σε ελέγχους της ως άνω Υπηρεσίας.

δ) Την παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, την εισήγηση αλλαγών και τροποποιήσεων αυτής, καθώς και την εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.

ε) Την εισήγηση προτάσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου εν γένει, όπως την εκπαίδευση των ελεγκτών, και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

στ) Τη σύνταξη ενημερωτικών και πληροφοριακών εγγράφων.

ζ) Τη σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

η) Την κατάρτιση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης ελεγκτών όλων των υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και τους κανόνες της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

2. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την παροχή διοικητικής υποστήριξη στη ΔΙ.Μ.Ε.Α..

β) Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη

ΔΙ.Μ.Ε.Α. η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:

βα) Την ανταλλαγή πάσης φύσεως αλληλογραφίας διαμέσου της Γραμματείας με τις κατά περίπτωση Ελεγκτικές Αρχές ή άλλες υπηρεσίες και φορείς.

ββ) Την τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία κατά περίπτωση, καθώς και την επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

βγ) Τη δημιουργία φακέλων/αρχείου για κάθε υπόθεση/περίπτωση.

βδ) Τη χρέωση ανά Διεύθυνση εισερχομένων αιτημάτων/υποθέσεων και την εν γένει διαχείρισή τους.

βε) Τον συντονισμό της κίνησης των κλιμακίων (ελεγκτές, οδηγοί, οχήματα).

βστ) Κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

γ) Τη διοργάνωση συσκέψεων ή άλλων εκδηλώσεων σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς και την ολιστική αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.

δ) Τον συντονισμό των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω εκπόνησης σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.

ε) Την επεξεργασία των εισερχόμενων καταγγελιών και την ανάθεση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

στ) Την προώθηση της αλληλογραφίας στις δικαστικές αρχές για ζητήματα αρμοδιότητάς τους.

ζ) Την έκδοση εντολών ελέγχου.

η) Την απάντηση σε αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου και την επιμέλεια δικαστικών θεμάτων αρμοδιότητάς της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send