logo-print

Άρθρο 106 - Νόμος 4727/2020 - Λοιπές μεταβατικές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 31 του άρθρου 107 ισχύει ο υπό στοιχεία 837/1Β/30.11.2017 Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης της ΕΕΤΤ (Β΄ 4396), με την επιφύλαξη του άρθρου 108.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΠΕΔ του άρθρου 58, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57). Τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την ΑΠΕΔ του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.

3. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της

παρ. 7 του άρθρου 107, ισχύει το π.δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α΄ 44).

4. Μέχρι τη μετάπτωση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 14 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα για την διεκπεραίωση υποθέσεων των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που παράγονται με χρήση ΤΠΕ. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη) της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη δύνανται να έχουν όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, προκειμένου να γνωστοποιούν ή να κοινοποιούν τα ηλεκτρονικά έγγραφα του παρόντος άρθρου, καθώς και να παραλαμβάνουν μετά από εξουσιοδότηση του χρήστη δικαιολογητικά που έχουν αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική θυρίδα του.

5. Μέχρι τη δημοσίευση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η βεβαίωση συνάφειας και η προέγκριση τεχνικών δελτίων του άρθρου 5 παρέχονται βάσει των προβλεπομένων στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Από τη δημοσίευση του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), νοούνται οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος.

7. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων των φορέων που εντάσσονται για πρώτη φορά στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 67 γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του παρόντος άρθρου γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της καταγραφής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων των φορέων που δεν έχουν προβεί μέχρι την έκδοση του παρόντος στην έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 67. Εφόσον οι προθεσμίες της παρούσας παρέλθουν άπρακτες, τα σύνολα εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Ι΄ του παρόντος, διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8. Μέχρι την κατάργηση της διακίνησης μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) εγγράφων, διοικητικών και μη, σύμφωνα με το άρθρο 99 και την παρ. 68 του άρθρου 107, επιτρέπεται η επικύρωση των εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται. Τα επικυρωμένα έγγραφα του πρώτου εδαφίου έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

9. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Γενική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 34 του ν. 3979/2011, νοείται η Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης του άρθρου 9 του παρόντος. Η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος και την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

10. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας επαλήθευσης στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή του άρθρου 96, η υποβολή των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή συνοδεύεται από συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση περί ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, η οποία απευθύνεται προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και τηρείται με επιμέλεια και ευθύνη κάθε παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η υπεύθυνη δήλωση του πρώτου εδαφίου τηρείται από τους παρόχους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3783/2009.

send