logo-print

Άρθρο 112 - Νόμος 4727/2020 - Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός της πολιτικής του ραδιοφάσματος (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατά περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε., καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε. για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Προς τον σκοπό αυτόν, λαμβάνουν υπόψη τους, μεταξύ άλλων, την οικονομία, την ασφάλεια, την υγεία, το δημόσιο συμφέρον, την ελευθερία έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της Ε.Ε., καθώς και τα διάφορα συμφέροντα των κοινοτήτων χρηστών του ραδιοφάσματος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατά περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε. και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προάγουν τον συντονισμό των προσεγγίσεων πολιτικής του ραδιοφάσματος στην Ε.Ε. και, οσάκις ενδείκνυται, εναρμονισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατά περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται, μέσω της RSPG, με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε. και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 1, και, κατόπιν αιτήματός τους, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προς στήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού και του συντονισμού των προσεγγίσεων πολιτικής του ραδιοφάσματος στην Ε.Ε., ως ακολούθως:

α) αναπτύσσουν βέλτιστες πρακτικές για ζητήματα σχετικά με το ραδιοφάσμα με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,

β) διευκολύνουν τον συντονισμό μεταξύ των κρατών - μελών με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλων κανόνων του ενωσιακού δικαίου και τη συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς,

γ) συντονίζουν τις προσεγγίσεις τους όσον αφορά στην εκχώρηση και την άδεια χρήσης του ραδιοφάσματος και δημοσιεύουν εκθέσεις ή γνωμοδοτήσεις για ζητήματα σχετικά με το ραδιοφάσμα.

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ