logo-print

Άρθρο 98 - Νόμος 4727/2020 - Ρυθμίσεις για την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

Στο άρθρο 32 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο των προγραμματικών συμφωνιών που συνάπτονται, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. μπορεί εντός των ορίων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της να συμβάλλεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ή άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή άλλα δημόσια ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιμελητήρια και να συνεργάζεται με αυτά για την εκτέλεση έργων που εμπίπτουν στο ερευνητικό, επιστημονικό ή επαγγελματικό αντικείμενο των τελευταίων. Τηρουμένων των διατάξεων του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και εφόσον τα θέματα αυτά δεν έχουν ρυθμιστεί με την οικεία προγραμματική συμφωνία, η επιλογή του αντισυμβαλλόμενου φορέα και το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».

send