logo-print

Άρθρο 42 - Νόμος 4807/2021 - Ανανέωση θητείας και τοποθέτηση σε υπηρεσίες των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου - Τροποποίηση των περ. β’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/06/2021

Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), περί των συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. β’, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περ. ε’ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.α. Στην Ελληνική Αστυνομία συνιστώνται οκτακόσιες (800) οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου. Ο αριθμός των ως άνω θέσεων δύναται να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

β. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως και εντάσσονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Εφόσον η θητεία των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου δεν ανανεωθεί, αυτοί απολύονται οριστικά από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς άλλη διαδικασία. Συνοριακός Φύλακας ορισμένου χρόνου, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση, δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Συνοριακός Φύλακας ορισμένου χρόνου, του οποίου έχει ανανεωθεί η θητεία, δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Εσωτερικών.

γ. Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, βάσει της διαδικασίας και των προσόντων πρόσληψης που προβλέπονται για τους Συνοριακούς Φύλακες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2622/1998 (Α’ 138) και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων. Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, προστίθενται πέντε (5) μονάδες, επιπλέον των καθοριζομένων από τις κείμενες διατάξεις στη βαθμολογία των υποψηφίων, που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, που θα προκηρυχθούν θέσεις, ή σε ορισμένες περιοχές αυτών. Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κύρωσής τους.

δ. Για τους Συνοριακούς Φύλακες ορισμένου χρόνου συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας ετησίως, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των αστυφυλάκων. Για την ανανέωση θητείας Συνοριακού Φύλακα ορισμένου χρόνου, απαιτείται στην ετήσια έκθεση ικανότητάς του να φέρει τουλάχιστον τον γενικό χαρακτηρισμό «καλώς».

ε. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου - εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων. Μετάταξη των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή απόσπασή τους σε Υπηρεσία, πέραν των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο, δεν επιτρέπεται.

στ. Τα καθήκοντα των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου είναι ταυτόσημα με εκείνα των Συνοριακών Φυλάκων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό.

ζ. Για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου, τα οποία δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που διέπουν τους Συνοριακούς Φύλακες, με εξαίρεση τις διατάξεις περί μονιμοποίησης και ένταξης στο αστυνομικό προσωπικό.

η. Ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και για τα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους Συνοριακούς Φύλακες, δύνανται να ρυθμιστούν με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.».

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ