logo-print

Άρθρο 197 - Νόμος 4855/2021 - Επέκταση του ανοιχτού προγράμματος εκατό χιλιάδων (100.000) επιδοτούμενων θέσεων εργασίας - Τροποποίηση των παρ. 1 και 12 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/11/2021

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), περί της θέσπισης ανοιχτού προγράμματος εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας. Από 1η.1.2022 οι νέες θέσεις εργασίας του πρώτου εδαφίου αυξάνονται κατά πενήντα χιλιάδες (50.000).».

2. Στην παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020, στην οποία περιέχεται εξουσιοδοτική διάταξη, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ως προς το αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης, β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 12 του άρθρου 28 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η ημερομηνία βάσει της οποίας οι νέες θέσεις εργασίας είναι επιπρόσθετες των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, το ύψος της επιδότησης, η περαιτέρω επέκταση του προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, για ειδικότερες κατηγορίες επιχειρήσεων και ωφελουμένων, όπως βάσει χωρικής οριοθέτησης, επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εξαιτίας έκτακτου φαινομένου φυσικών καταστροφών δύνανται να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, καθώς και το ύψος της επιδότησης, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας