logo-print

Άρθρο 14 - Νόμος 4871/2021 - Αρμοδιότητες Συμβουλίων Σπουδών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

1. Τα Συμβούλια Σπουδών έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζουν τα προγράμματα σπουδών, τους πίνακες διδασκόντων και τις ώρες διδασκαλίας συνολικά σε κάθε Τμήμα ανά μάθημα,

β) καταρτίζουν τα προγράμματα επιμόρφωσης των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, την ευθύνη εφαρμογής των οποίων έχουν οι αρμόδιοι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης και στις περιπτώσεις των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες οι οικείοι Πρόεδροι ή Εισαγγελείς Εφετών,

γ) εγκρίνουν ή προτείνουν, ανάλογα με την περίπτωση, τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων ή των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών σε προγράμματα που προάγουν τις διεθνείς σχέσεις της Σχολής,

δ) εγκρίνουν τη συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς φορείς εγνωσμένου κύρους,

ε) παρακολουθούν την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και της επιμόρφωσης,

στ) αξιολογούν τα στάδια της προεισαγωγικής κατάρτισης που παρέχεται από τη Σχολή και της επιμόρφωσης των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών,

ζ) αποστέλλουν μέσω των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης τα προγράμματα σπουδών και επιμόρφωσης στους διδάσκοντες,

η) αξιολογούν την καταλληλότητα των υποδομών, των σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού για τα άτομα με αναπηρία όλων των κατηγοριών και μεριμνούν για την αποκατάσταση και διασφάλισή της, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων στα θέματα αυτά,

θ) αποφασίζουν τη διαγραφή των εκπαιδευομένων, οι οποίοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και άνω,

ι) αποφασίζουν την επανάληψη από τους εκπαιδευόμενους του πρώτου σταδίου κατάρτισης της Σχολής, εφόσον απουσιάζουν δικαιολογημένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών συνολικά,

ια) αποφασίζουν είτε για την απαλλαγή του εγκαλούμενου από την επιβολή πειθαρχικής ποινής είτε για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής,

ιβ) αποφασίζουν για τη διαγραφή διδάσκοντα από τον πίνακα διδασκόντων, εφόσον αυτός δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, την ανάκληση της ανάθεσης διδασκαλίας σε αυτόν και την αντικατάστασή του με άλλον διδάσκοντα και

ιγ) καταρτίζουν το ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών.

2. Αν τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του Συμβουλίου Σπουδών διαφωνούν με απόφαση που έχει ληφθεί και έχουν διατυπώσει μειοψηφία εγγράφως, μπορούν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας της συνεδρίασης, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση, στην οποία διαφώνησαν, να ζητήσουν εγγράφως από τον Γενικό Διευθυντή να εισαγάγει το θέμα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτή συνεδρίαση. Τα μέλη που διαφώνησαν στο Συμβούλιο Σπουδών καλούνται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να αναπτύξουν τις απόψεις τους και ακολούθως αποχωρούν.

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση
send