logo-print

Άρθρο 16 - Νόμος 4912/2022 - Έκθεση πεπραγμένων - Αντικατάσταση άρθρου 359 ν. 4412/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/03/2022

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 353 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 359

Έκθεση πεπραγμένων

Η Αρχή συντάσσει το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων. Η έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται προς τον Πρόεδρο της Βουλής και περιλαμβάνει αποτίμηση των πεπραγμένων της Αρχής, σύμφωνα με τον σκοπό και τις αρμοδιότητές της, προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων και της διαδικασίας εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών, καθώς και αναφορά σχετικά με τη συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων και οργάνων με τις εν λόγω προτάσεις. Στην έκθεση πεπραγμένων επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με τις αναθέτουσες αρχές που δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της. Η έκθεση πεπραγμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής.».

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ